icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

  În cadrul sistemului educațional, procesul de avansare în carieră pentru cadrele didactice este un aspect esențial pentru dezvoltarea profesională și îmbunătățirea calității actului educațional. Printre modalitățile de avansare, obținerea gradelor didactice ocupă un loc central, iar susținerea acestor grade necesită o pregătire riguroasă și evaluare atentă.

 În cadrul etapei raionale a acestui proces, la data de 10.04.2024, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, s-au desfășurat trei ședințe specifice dedicate evaluării și susținerii gradelor pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie, învățământul primar și limba străină. Aceste ședințe au ca scop de a asigura o evaluare corectă și obiectivă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice implicate.

 Astfel, 7 profesori au fost distinși cu gradul didactic doi, recunoscându-li-se în acest mod contribuția semnificativă la domeniul lor de activitate. În plus, un cadru didactic a primit confirmarea gradului didactic unu, validând astfel angajamentul său constant pentru dezvoltarea profesională și calitatea învățământului. Aceste realizări reprezintă un moment de mândrie și încurajare pentru întreaga comunitate educațională, subliniind importanța continuării eforturilor în promovarea excelenței în educație. Galerie foto.

  Astăzi, 09.04.2024, într-o atmosferă plină de emoții la început, membrii Comisiei raionale de atestare a cadrelor de conducere s-au adunat pentru o ședință care a avut ca obiectiv evaluarea performanței și a calităților manageriale ale candidaților care au solicitat confirmarea și conferirea gradului managerial doi: Căpățină Verginia, Tataru Marina, Mânăscurtă Elena, Țurcan Viorica, Caterinici Viorica și Gherman Natalia.

  Ședința a început cu o scurtă întroducere realizată de dna Mariana Osadța, șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, care a urat succese cadrelor manageriale și a subliniat trăsăturile importante care le caracterizează și care le sunt necesare și pe viitor: abilități de leadership, capacitatea de a lua decizii în timp util și eficient, comunicare eficace și rezultatele obținute în cadrul proiectelor anterioare.

,,În era tehnologiilor informaționale, cunoașterea
este putere, iar accesul la informație este
cheia către progresul și inovația continua.

 

  În era digitală în care trăim, integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional devine tot mai imperativă pentru a susține și îmbunătăți învățarea și predarea limbii române. Iată de ce astăzi, 05.04.2024, în incinta LT ,,A. Pușkin” din or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodic pentru profesorii de Limbă și literatură română din școlile cu predare în limba rusă din raion, cu genericul: Integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional în cadrul orelor de  Limbă și literatură română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale”.

  Astfel, dle Ina Deaciuc, IP LT ,,A. Pușkin”, or. Fălești, și dna Maria Șorunga, IP G ,,E. Coșeriu”, s. Catranîc,  formatoare raionale și profesoare de limba și literatura română, au convins cadrele didactice că această integrare eficientă nu doar îmbogățește experiența de învățare, ci și pregătește elevii pentru cerințele unei lumi conectate și tehnologic avansate.

  Într-o atmosferă plină de serenitate și armonie, seminarul metodic destinat cadrelor didactice de Limbă franceză, cu genericul ,,Motivarea elevilor în cadrul orelor de Limbă franceză. Constatări, provocări și soluții”, s-a desfășurat cu eleganță și rafinament astăzi, 27.03.2024, în incinta IP LT ,,Ion Creangă” din orașul Fălești, oferindu-le participanților un cadru propice pentru asimilarea și aplicarea noilor cunoștințe și abilități în practica lor didactică.

  A motiva elevul pentru învățare devine astăzi dezideratul principal al cadrelor didactice, al părinților și al cominității în general. În fiecare clasă în care este predată o limbă străină, motivarea elevilor este cheia către succesul academic și dezvoltarea lor personală. Profesorii au oportunitatea unică de a crea un mediu stimulant, în care elevii să se simtă inspirați să-și depășească limitele și să-și dezvolte abilitățile lingvistice într-un mod plăcut și eficient.

  Astăzi, 27 martie, în sala mare a Palatului raional de cultură „Mihai Volontir”, orașul Fălești a avut loc o întrunire cu directorii caselor/căminelor de cultură din raionul Fălești.

  Pe ordinea de zi a întrunirii s-au regăsit mai multe subiecte. Unul dintre ele a fost înmânarea certificatele de conferire/confirmare a titlului de formație ,,model” conducătorilor formațiilor, care au susținut atestarea în toamna anului 2023. Pentru a înmâna certificatele a fost invitată dna Mariana OSADȚA, șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, care a mulțumit tuturor pentru munca și sârguința depusă în promovarea valorilor și tradițiilor neamului nostru. Galerie foto.

   Angajații caselor/căminelor de cultură din raionul Fălești au fost întruniți astăzi, 27 martie curent, în incinta Palatului raional de cultură „Mihai Volontir”, orașul Fălești la un seminar metodico – practic, cu genericul „Cum scriu un scenariu”. Moderatori la acest seminar au fost: Tatiana Paladi, șefa SCT din cadrul DGEC Fălești, dl Andrei Mosoreti, specialist principal SCT, din cadrul DGEC Fălești și dna Larisa Nistor, directoare adjunctă a Palatului raional de cultură „Mihai Volontir”, orașul Fălești. Activitatea a avut loc în 2 etape: teoretică și practică. Partea teoretică a presupus livrarea informației către participanți iar partea practică a mobilizat participanții să lucreze în grup, pentru a demonstra un produs calitativ în scena Palatului. Galerie foto.

  Motivaţia pentru învăţare a elevilor trebuie stimulată, orientată, întreţinută, iar cadrul didactic joacă, alături de părinţi, un rol de prim rang în această întreprindere. Astfel, este esenţial ca învățătorii să fie convinşi că este nevoie de intervenţia lor pedagogică şi că deficitul de motivaţie poate să fie influenţat pozitiv în spaţiul şcolar.

 ,,Stimularea motivației – tendință pentru asigurarea succesului școlarului mic” - acesta a fost genericul seminarului teoretico-practic  desfășurat la data de 21.03.2024, în incinta  IPLT ,,I.Creangă”, iar cadrele didactice din învățământul primar ale acestei instituții au fost în rol de formatori raionali, moderatori ai activității.

  Seminarul  didactico-metodic al profesorilor de limba și literatura rusă din școlile cu predare în limba rusă, astăzi, a avut o adresă frumoasă: IP LT ,,A. Pușkin”, or. Fălești, un liceu ce te cucerește prin creativitate, implicare, ospitalitate și inteligență caracteristicã unui  colectiv de profesioniști, în frunte cu un director competent, tânăr, energic  și cult, dl Anatoli BARGAN.

  Metodele și tehnicile de lucru  bazate pe  text,  specificate drept puncte de reper ale agendei, au fost developate, pe rând, într-o continuitate reperată, pe diferite stiluri și forme didactice, de doamnele Marina JUNCU și Ludmila DULEICO, profesoare de Limbă și literatură rusă în liceu și Aliona SAVIUC,  șefă DMCFPC.

Elevii claselor a 7-a și a 9-a, ghidați de profesoare,  au  descifrat simplu și original  tainele textelor (în proză și versuri),  meditând  despre viață, compasiune, dragoste, bunătate  etc.

 Fiindcă activitatea s-a produs la data de 21 martie - Ziua mondială  a poeziei -  a urmat un  salon  literar-artistic elevat, cu genericul  ,,Pe coardele de argint ale sufletului”, în cadrul căruia cei mai îndrăgostiți de poezie elevi ai liceului au recitat  versuri din culegerile poeților VEACULUI DE ARGINT. Emoționant, firesc, vocile elevilor i-au convins pe cei prezenți  la seminar că au prins rădăcini în poezie. Galerie foto.

    ,, Învățarea este acel proces prin care dobândim cunoștințe,
dezvoltăm abilități și conștientizăm propriile atitudini și valori.”
                                                           Victor Hugo 

  Pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ în grădiniţă, trebuie perfecţionate metodele tradiţionale, dar şi întroducerea unor metode şi procedee educative noi.

  La data de 20 martie 2023, s-a desfășurat seminarul practic cu cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie  cu tema: ,,Acceptarea diversităţii și metodelor active în cadrul activităților de învăţare pe domenii de activitate, în baza Curriculumului de educație timpurie”.  Cadrele didactice participante au avut posibilitatea de a-şi valorifica propria experienţă prin utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinară.  

  Moderatorii seminarului, Adela Țuțuinu, specialistă principală DMCFPC, Maneața Ina, metodistă  IET Grădinița ,,Andrieș” nr.12, or. Fălești, Violeta Josanu, educatore IET Grădinița ,,Andrieș” nr.12, or. Fălești , Prodan Elena, educatoare IET Grădinița nr.6, or. Fălești, Natalia Cucereavaia, conducător muzical, IET Grădinița nr.6, or. Fălești,  au  utilizat și exersat  metode inovative, implicănd  activ  şi creativ cadrele didactce participante. Metodele utilizate vor fi în continuare un suport pentru stimularea la copiii a  gândirii productive,  libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor și  a faptelor.  

  Stimularea creativităţii  prin utilizarea metodelor interactive este un demers socio-educaţional complex ce cuprinde simultan fenomene de activizare,  antrenare, cultivare şi dezvoltare a potenţialului creator. Galerie foto.

   

 

  ,,Mărgăritar Sonor” – concurs zonal de interpretare instrumentală.

  La data de 16 martie 2024, elevii Școlii de Muzică din orașul Fălești s-au învrednicit cu rezultate frumoase la Concursul zonal „Mărgăritar Sonor”, organizat de Școala de Muzică George Enescu din Bălți. A fost un concurs dificil cu premii limitate ce s-a desfășurat la 4 compartimente: Pian, Instrumente cu coarde, Acordeon, Instrumente aerofone.

  Elevul Sidlețchi Dumitru s-a bucurat de premiul 2 la compartimentul – Acordeon, profesor Oleg Matcovschi; Cațer Alina, premiul 2 la compartimentul – Pian, Negură Jasmina Mențiune la compartimentul – Pian, având aceiași profesoară: Nelea Matcovschi

  Felicitări elevilor și profesorilor pentru prestația deosebită, părinților pentru susținere.Galerie foto.

  Este încurajator să vedem tineri pasionați de muzică și arta instrumentală. BRAVO!

„Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate,
 dar de a face lucrurile complicate mai simple.”
 (S. Gudder)

        La data de 14 martie 2024,  IPLT „Mihai Eminescu” din orașul Fălești, a fost gazda unui deosebit eveniment, organizat în parteneriat cu Direcția Generală Educație și Cultură Fălești - Conferința științifico-practică dedicată Zilei Internaționale a numărului „PI” și Zilei Internaționale a Matematicii, cu genericul „Explorăm și descoperim lumea fascinantă a matematicii”, ediția III-a.

         Oaspeții de onoare, prezenți la activitate, au fost:

- Șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, dna Osadța Mariana.

- Dna Valentina Ceapa, consultant principal, Direcția politici în domeniile învăţământ general și învățare pe tot parcursul vieții, curatorul DGEC Fălești.

- Dna Saviuc Aliona, șefă, Direcția Management al Curriculumului și Formare Profesională  Continuă, din cadrul DGEC Fălești, curatorul instituției.

- Dna Bînzari Inga, specialistă principală la DGEC Fălești, responsabilă de disciplinele Matematică, Informatică și Fizică.

           Inițiatorii acestui frumos eveniment, Pasat Ana, profesoară de matematică și Dvorschi Rovena, profesoară de matematică, actualmente, șefă adjunctă a DGEC Fălești, împreună cu cadrele didactice de matematică și informatică din instituția gazdă, au organizat, conform unei agende de lucru, Conferința matematică, care a devenit deja tradiție, pentru a dezvolta labirintul matematicii.

La începutul activității, oaspeții și participanții, au privit și analizat o expoziție inedită a numărului π, confecționat din materiale reciclabile.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI