icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   
,,În era tehnologiilor informaționale, cunoașterea
este putere, iar accesul la informație este
cheia către progresul și inovația continua.

 

  În era digitală în care trăim, integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional devine tot mai imperativă pentru a susține și îmbunătăți învățarea și predarea limbii române. Iată de ce astăzi, 05.04.2024, în incinta LT ,,A. Pușkin” din or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodic pentru profesorii de Limbă și literatură română din școlile cu predare în limba rusă din raion, cu genericul: Integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional în cadrul orelor de  Limbă și literatură română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale”.

  Astfel, dle Ina Deaciuc, IP LT ,,A. Pușkin”, or. Fălești, și dna Maria Șorunga, IP G ,,E. Coșeriu”, s. Catranîc,  formatoare raionale și profesoare de limba și literatura română, au convins cadrele didactice că această integrare eficientă nu doar îmbogățește experiența de învățare, ci și pregătește elevii pentru cerințele unei lumi conectate și tehnologic avansate.

   Prin efortul comun al acestor două doamne, participanții la seminar au devenit martori activi la crearea uniu mediu educațional în care tehnologia este folosită în mod eficient și creativ pentru a sprijini învățarea și predarea limbii române în era digitală.

  De asemenea, o altă fațetă importantă a seminarului a constituit-o și stimularea motivației pentru lectură, care este esențială pentru a cultiva o atitudine pozitivă față de învățare și pentru a dezvolta abilități lingvistice solide. Metodele și tehnicile interactive de lucru cu textul pot reprezenta o modalitate eficientă de a crește interesul elevilor pentru lectură.

  În concluzie, integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare, a tehnicilor interactive de lucru cu textul în procesul educațional la limba română în școala alolingvă nu doar modernizează și îmbogățește experiența de învățare, ci și contribuie la formarea unei generații de elevi pregătiți să își valorifice cunoștințele într-o societate din ce în ce mai digitalizată și interconectată.

  Ne exprimăm recunoștința profundă către doamnele Ina Deaciuc și Maria Șorunga pentru contribuția depusă la desfășurarea seminarului și apreciem în mod deosebit efortul de a crea un mediu de învățare stimulativ, creativ și interactiv. Galerie foto.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI