La data de 25.02.2016, conform planului de activitate al SAP, în incinta gimnaziului ,, M. Corlăteanu” Glinjeni, s-a desfășurat seminarul metodico – practic, pentru cadrele didactice de sprijin din raion cu tema: ,,Tehnici și metode de lucru cu copiii cu CES”. La seminar au participat 23 de cadre didactice de sprijin din instituțiile de învățămînt din raion.
  D-na Diana P
îrţac, cadrul didactic de sprijin din gimnaziul ,, M. Corlăteanu” a desfăşurat o activitate publică în CREI din instituție.

În cadrul activităţii, copiii au participat activ la discuţii cu tema ,,Balul anotimpurilor” şi la diferite concursuri ce ţin de dezvoltarea logicii, au exersat regulile de comportament în şcoală. Pe parcursul activităţii s-a pus accent pe dezvoltarea responsabilităţii, pentru ca lucrul să fie făcut pînă la capăt, pe educarea unor comportamente şi atitudini pozitive faţă de colegi. S-a constatat, că copiii frecventează cu plăcere CREI şi îşi selectează împreună cu CDS şi psihologul şcolar sarcinile după interese, şi totodată se bucură de o mai mare libertate şi iniţiativă în acţiuni.

SAP aduce mulţumiri echipei manageriale şi întreg colectivului profesoral din gimnaziul ,,M. Corlăteanu” Glinjeni pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului. Galerie Foto.

Liliana Nanii, şef SAP

         Conform planului de activitate al SAP din cadrul DGE Fălești, la data de 18 februarie 2016, în gimnaziul Izvoare, SAP a organizat un atelier de lucru cu părinții copiilor cu CES cu tema ” Descoperă lumea alături de copilul tău”. La atelier au fost prezenți părinți, CDS din instituție și din alte instituții secundar generale din raion, pedagogul preșcolar din cadrul SAP. Părinții au fost deschiși spre comunicare, au adresat întrebări și s-au implicat activ. Administrația instituției a asigurat spațiu și condiții necesare pentru desfășurarea atelierului, fapt pentru care le mulțumim. Activitatea desfășurată a avut un impact pozitiv asupra părinților și CDS.Galerie Foto.

Veronica Cecalenco, psihopedagog SAP.

La data de 28 ianuarie 2016, în incinta CRRT Făleşti, SAP a desfăşurat seminarul metodic  cu responsabilii de CREI cu tema: „Implementarea metodologiei de organizare şi funcţionare a CREI”.

Una din formele de suport in mediul şcolar, este Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă, serviciu care a luat amploare în ultimii ani graţie susţinerii de către stat a procesului de dezvoltare a educaţiei incluzive şi deschiderii comunitare pentru şi faţă de copiii în dificultate.

  În 22 de instituţii preuniversitare din raion, prin decizia Consiliului raional au fost create Centre de resurse pentru educaţia incluzivă, care au destinaţia să faciliteze incluziunea tuturor copiilor în învăţămîntul general .

  Agenda seminarului a fost:

-         Documente ce ţin de organizarea şi desfăşurarea CREI

-         Metode de lucru în CREI

Participanţii la seminar au venit şi cu unele propuneri ce ţin de activitatea CREI, pentru a crea în comun, un mediu în care copiii se simt fericiţi şi protejaţi.

Mulţumim tuturor participanţilor pentru participare şi implicare şi le dorim succes în activitate.Galerie Foto.

Echipa SAP

Pe data de 18 decembrie 2015, în gimnaziul Mărăndeni a avut loc un seminar instructiv – practic cu genericul ,,Fapte pozitive demne de apreciat în activitatea cu părinții și a copiilor cu CES”. Acestă activitate a fost organizată și monitorizată de dna A.Țuțuianu specialist principal DGE Fălești, psihopedagog SAP și dna Popovici Violeta,învățătoare gimnaziul Mărăndeni. Subiectul seminarului: ,,Reguli de conduită aplicate pentru a manifesta solidaritate față de cei mai triști ca noi”. Reeșind din acest subiect am trasat următoarele obiective pe care le-am realizat pe tot parcursul seminarului:

-să acționăm pentru respectarea drepturilor copiilor;

-să încurajăm fapte bune, comportament adecvat față de sine, de cei apropiați, colegi;

-să dezvoltăm abilități de comunicare, prin antrenarea participanților în activități interactive de dezvoltare a creativității și gîndirii critice.

          La acest seminar au fost prezente toate cadrele didactice din gimnaziul Mărăndeni, precum și doamnele Liliana Nanii, șef Serviciu de Asistență Psihopedagogică și Saviuc Aliona, specialist principal DGE Fălești.

A fost un seminar cu un context praxiologic și o ofertă credibilă pentru activitatea de formare profesională:

- metode interactive de lucru (Buletin meteo, Studiu de caz, Alfabetul punții de trecere,  

Lectura și contemplarea textelor, Conversația, Dramatizarea...);

- diverse forme de lucru (individual, în grup, în perechi);

- material didactic (postere, fișe, filmulețe, prezentări Power Point ș.a).

La finele seminarului un grup de copii din clasa a III-a, îndrumați de învățătoarea Popovici Violeta, au venit cu un buchet de colinde și urături pentru cei prezenți. Galerie Foto.

  La data de 10 decembrie 2015,în Liceul Teoretic „Ion Creangă”s-a desfăşurat seminarul cu cadrele didactice din instituţie „Educaţia incluzivă: probleme şi soluţii.Adaptări curriculare”. Cadrele didactice au pus în discuţie problemele cu care se confruntă în promovarea Educaţiei incluzive. Moderatorii seminarului, Cervaniuc Diana, preşedintele CMI şi Antonciuc Ana, psiholog şcolar au intervenit cu unele soluţii şi sugestii. Un accent deosebit s-a pus la capitolul „Adaptări curriculare” , unde profesorii au pus în dezbatere schimbările ce ţin de curriculum adaptat şi modificat. Galerie Foto.

   În incinta Instituţiei Publice Liceul Teoretic ,,Gheorghe Vrabie” s.Călineşti la data de 08.12.2015, s-a petrecut o şedinţă de consiliere a copiilor cu CES împreună cu consiliul de elevi al liceului cu genericul ,,Sîntem diferiţi , dar totuşi sîntem egali”. În timpul activităţii elevii s-au integrat activ, participînd la diferite etape ale activităţii, fiind susţinuţi de către consilieri. Galerie Foto.

La 03 decembrie este marcată ziua internațională a persoanelor cu dizabilități. Cu această ocazie, SAP lansează Campania cu genericul: ”Toți diferiți, dar toți egali”, în perioada 03-06 decembrie 2015.

În acest context DGE, solicită instituțiilor de învățămînt să se implice în această Campanie prin organizarea la nivel local a activităților dedicate copiilor cu dizabilități. Rugăm, respectuos, să expediați informații de la activitățile desfășurate în instituție pentru a fi plasate pe pagina web a DGE. Dispoziţia se anexează.  index1

Cu respect echipa SAP.

Pe data de 30 noiembrie, în gimnaziul ,,Diomid Gherman”, s-a desfășurat seminarul teoretic cu subiectul                  ,, Educația incluzivă în procesul didactic”.

     Pentru promovarea dimensiunilor incluziunii în instituţie, este nevoie de instruire, perfecționare permanentă a cadrelor didactice,   în corespundere cu responsabilităţile pe care le poartă în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale. S-au clarificat/consolidat lucrurile referitor la specificul curriculei   adaptate /modificate, la structura CM și proiectării de scurtă durată. Cadrele   didactice sunt convinse   că, pentru     asigurarea calității,   este importantă selectarea  corespunzătoare a   strategiilor de predare/învățare/evaluare   ce vor răspunde   nevoilor educaționale și particularităților individuale ale elevilor . Nu în ultimul rînd, lucrul cu părinții ar spori calitatea rezultatelor educaționale. Rămîne să demonstrăm că, în primul rînd, schimbarea pornește de la noi .Galerie Foto.

ORDIN Ministerul Educaţiei nr 100 din 26.02.2015 (2) Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare

şi funcţionare a Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă din instituţia de Învăţămînt preuniversitar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDIN Ministerul Educaţiei nr.99 din 26 februarie 2015 Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare

 a dezvoltării copilului.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDIN Ministerul Educaţiei nr 98 din 26.02.2015 (3) Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de organizare

                                                                                        a învăţămîntului la domiciliu.

Program de Dezvoltare Educaţia Incluzivă 2011-2020

-------------------------------------------------------------------

Hotărîrea de Guvern 732 din 16 septembrie 2013

-------------------------------------------------------------------

Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2010-2013

-------------------------------------------------------------------

LEGE nr. 60 din 30.03.2012

-------------------------------------------------------------------

LEGE Nr. 140 din 14.06.2013

 

 

Educația incluzivă   Deschide aici  sau  Deschide aici

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI