Astăzi,15 septembrie 2020, ora 9.00, SAP Fălești a organizat și desfășurat reuniunea metodică pentru cadrele didactice de sprijin din raion. Participanții la reuniune au fost informați cu privire la reperele metodologice privind individualizarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021, planificarea activității în contextul epidemiologic și metodele de instruire a copiilor cu necesități speciale. Aducem sincere mulțumiri participanților pentru implicare și deschidere în cadrul activității. Vă dorim tuturor un an de studii în siguranță! Galerie foto.

  Serviciul de asistență psihopedagogică din cadrul Direcției Generale Educație, Fălești, conform planului anual  de activitate, la data de 19 februarie 2020 a desfășurat în IP gimnaziul ”Sergiu Moraru”, Obreja Veche,   Panel de discuții cu tema  ”Non-discriminarea în clasa de elevi”  grupul țintă au fost elevii clasei a VII-a. Participanții s-au implicat  activ la activitatea desfășurată , manifestând interes pentru subiectul abordat. Aducem mulțumirii instituției pentru implicare și colaborare. Galerie foto.

Serviciul de Asistență Psihopedagogică continuă activitatea de evaluare și reevaluare  a elevilor cu nevoi speciale din instituțiile din raion. 

Astăzi, 14.02.2020, conform graficului prestabilit, am petrecut  o zi în IP Gimnaziul Taxobeni unde s-au evaluat complex și reevaluat elevi cu cerințe educaționale, am oferit suport metodologic cadrelor didactice, am discutat cu părinții elevilor, explicându-le care sunt oportunitățile studierii conform PEI, care este rolul cadrului didactic de sprijin în desfășurarea activității cu acești elevi.

SAP Fălești, mulțumește administrației instituției pentru colaborare și deschidere, pentru implicare și dezvoltarea  incluziunii la nivel de instituție  și comunitate. Galerie foto.

  „Dezvoltarea imaginii de sine la preadolescenți” - aceasta a fost tematica atelierului de lucru, desfășurat la data de 12 februarie 2020, în incinta IP Gimnaziul Albinețul Vechi, activitate moderată de către Tatiana Railean, psiholog, Serviciului de Asistență Psihopedagogică, din cadrul DGE Fălești.  Grupul țintă (participanți la activitate) au fost elevii clasei a VIII-a, care au dat dovadă de implicare activă, de abordare coerentă, iar tematica nu a fost una străină pentru ei. Activitatea a fost evaluată pozitiv de către managerul instituției, Dna. Casian Galina. Galerie foto.

    La data de 11 februarie 2020, s-a desfășurat trainingul logopedic pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie din raion cu tema: ,,Formarea deprinderilor de comunicare și educare a vorbirii de vârstă preșcolară 6-7 ani” moderatori logopedul SAP, Paladi Liliana și psihopedagogul SAP, Dreglea Rodica. Scopul activității a fost familiarizarea deprinderilor de comunicare și a metodelor aplicabile în dezvoltarea vorbirii de vârsta preșcolară. Cadrele didactice au participat activ la discuții și au sesizat probleme concrete întâlnite în dezvoltarea vorbirii la copii. Mulțumim tuturor pentru implicare în activitate. Galerie foto.

  Educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia este  locul în care copiii primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura. În familie învățăm pentru prima dată ce este lumea, ce este bine și ce este rău, iar familia rămâne mereu prezentă în formarea noastră din tot restul vieții.

     În conformitate cu Planul complex de activitate al DGE Fălești și SAP Fălești pentru anul de studii 2019-2020, la data de 29 ianuarie 2020 , în incinta IP Gimnaziul ” I. Dumeniuk” , Călugăr, Cecalenco Veronica, psihopedagog  SAP a desfășurat un panel de discuții  cu tema: „Non –discriminarea în clasa de elevi ”. Grupul țintă au fost elevii clasei a VII-a. Activitatea a avut un impact pozitiv asupra clasei de elevi. Galerie foto.

  În conformitate cu planul complex de activitate a DGE pentru anul de studii 2019-2020 , în scopul dezvoltării și menținerii unui parteneriat sănătos Școală- Familie, Serviciul de asistență Psihopedagogică Fălești, a desfășurat masa rotundă cu genericul: ”Părinții-promotori în dezvoltarea multilaterală a copiilor”, participanți fiind părinții elevilor clasei a V-a.

  Activitatea a avut drept scop informarea și  sensibilizarea  grupului țintă cu privire la importanța menținerii unui dialog sistematic, obiectiv și constructiv între școală - părinte, pentru dezvoltarea și  educarea  corectă a tinerei generații. Galerie foto.

                                                                                    Specialist SAP – Mihaela Vrînceanu

   În conformitate cu Planul complex de activitate al DGE Fălești și SAP Fălești pentru anul de studii 2019-2020, la data de 18 decembrie 2019, în incinta IP Gimnaziul Musteața, Tatiana Railean, psiholog SAP a desfășurat atelierul de lucru cu tema: „Formarea abilităților de prevenire și soluționare a problemelor de comportament”. Grupul țintă au fost elevii clasei a VIII-a. Activitatea a avut un impact pozitiv asupra clasei de elevi. Galerie foto.

    În conformitate cu Planul complex de activitate al DGE Fălești și SAP Fălești pentru anul de studii 2019-2020, la data de 13 decembrie 2019, în incinta IP Gimnaziul Izvoare, Tatiana Railean, psiholog SAP a desfășurat atelierul de lucru cu tema: „Dezvoltarea comportamentelor pozitive la preadolescenți”. Grupul țintă au fost elevii clasei a IX-a. Activitatea s-a desfășurat conform obiectivelor stabilite, elevii au manifestat interes deosebit pentru subiectul pus în discuție. Galerie foto.

,,Bunătatea este ceea ce poate auzi un surd și vedea un orb.”
  3 decembrie – ”Ziua mondială a persoanelor cu dizabilități” marcată în IP Gimnaziul ”M.Corlăteanu” , Glinjeni în colaborare cu Serviciul de Asistență Psihopedagogică Fălești , cu genericul: ”Toți suntem la fel cu aceleași drepturi ” . 

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI