Paștele este cea mai veche și importantă sărbătoare a creștinătății care a adus omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice prin sacrificiul lui Isus Hristos.

  La data de 29 martie 2018, în incinta IP Gimnaziul „Sergiu Moraru”, Obreja Veche, psihologul SAP a desfășurat masa rotundă cu tema:„Prevenirea comportamentului suicidal la preadolescenți”. Grupul țintă au fost părinții elevilor clasei a VI-a și dirigintele. Activitatea s-a desfășurat conform obiectivelor stabilite, publicul a manifestat interes deosebit pentru subiectul pus în discuție. Galerie foto.

  În conformitate cu Planul de activitate al DGE Fălești pentru anul de studii 2017-2018, în scopul asigurării calității în educația incluzivă, la data de 22 martie 2018, în incinta Grădiniței de copii Nr. 10, orașul Fălești, s-a desfășurat atelierul de lucru pentru cadrele didactice cu tema: „Situații asociate cu probleme de hiperactivitate și comportament dificil la copiii de vârstă preșcolară”.

,,Suntem ambiţioşi, auto-motivaţi, orientaţi spre acţiuni şi rezultate”

    Acesta a fost acordul de încheiere al activitaţii de grup cu elevii clasei a IX-a din Gimnaziul ,,D. Cantemir” Pîrliţa, organizată şi desfăşurată de specialiştii Serviciului de Asistenţă psihopedagogică Făleşti.

   În cadrul activităţii s-a discutat despre importanţa ghidării în carieră, care este un instrument principal în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii fiecărui tânăr.

   SAP aduce mulţumiri echipei manageriale şi dirigintei clasei a IX-a, Bîrcă Tamara, pentru aportul adus în buna organizare şi desfăşurare a evenimentului, iar elevilor pentru implicare activă şi inteligenţa de care au dat dovadă. Galerie foto.

Serviciul de Asistență Psihopedagogică Fălești lansează campania ”De Paști dăruiește bucuria”

    La data de 15 martie 2018, în incinta Gimnaziului Mărăndeni, specialiştii SAP au organizat şi desfăşurat o activitate de grup cu elevii la tema ,,Ghidarea în carieră a tinerilor”.

În CREI a IP Gimnaziului Musteața a fost petrecută activitatea de 8 Martie-Ziua Mamei, cu sceneta  intitulată "Flori pentru mama".

În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Fălești și SAP Fălești pentru anul de studii 2017 – 2018, în incinta Consiliului Raional Fălești, s-a desfășurat seminarul raional cu psihologii școlari, cu tematica „Metode și tehnici de lucru cu copiii care manifestă comportament antisocial”. În cadrul ședinței au fost selectate și prezentate metode și tehnici de lucru cu copiii vizați, în scopul prevenirii și soluționării cazurilor cu caracter antisocial în instituțiile de învățământ din raion. Psihologii școlari au menționat că tematica întrunirii a fost una destul de actuală, menționând utilitatea seminarului.Galerie foto.

Activitate de grup cu tema ,,Ghidarea în carieră a tinerilor”.

   În conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești, pentru anul de studii 2017-2018 și a Planului de activitate a SAP Fălești, în scopul de a aduce la cunoștință elevilor strategii de prevenire și soluționare a  conflictelor școlare la data de 14.12.17, în incinta Gimnaziului ”Gr. Vieru”, Sarata Veche, s-a desfășurat masa rotundă cu elevii clasei a VIII-a cu tema: ”Strategii optime de soluționare a conflictelor școlare”.

  Participanții la masa rotundă au prezentat un interes deosebit pentru subiectul propus și au discutat  despre noțiunea de conflict ca fenomen social de factorii declanșatori ai conflictului școlar precum și de prevenire a conflictelor.

  Emoțiile pozitive și impresiile plăcute rămase în urma activității realizate, i-au motivat pe elevi să prevină apariția oricărui tip de conflicte. Galerie foto.

 Rodica Dreglea, șef adj.SAP coordonator VNET

 

 

    Conform planului de activitate al SAP Făleşti şi în scopul acordării asistenţei metodologice cadrelor didactice, la 23 noiembrie 2017, în incinta Centrului de Creaţie şi Agrement pentru Copii şi Tineri "Lora Gaină", or.Făleşti, s-a desfăşurat seminarul metodic pentru educatorii din grupele pregătitoare din Instituţiile de educaţie timpurie cu tema: "Terapia logopedică în disartrie spre dezvoltarea pronunţiei". Cadrele didactice au participat activ în discuţii abordând diferite probleme în scopul corectării tulburărilor de limbaj depistate la vârsta preşcolară. Galerie foto.

L.Paladi, logoped, SAP

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI