În atenția managerilor instituțiilor de învățământ general și instituțiilor de educație timpurie din raion!

 

Pachet de documente pentru evaluare complexă.

- copia buletinului unuia din părinți,

- copia certificatului de naștere a copilului/elevului,

- copia certificatului ce confirmă gradul de dizabilitate.

mapa

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Anexa la Ordinul MECC nr.839 din 18 august 2020 Repere Metodologice privind individualizarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Ordin nr. 1934 din 28.12.2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități ( Anexa )

Ordin nr. 1780 din 03.12.2018, Cu privire la aprobarea Planului educațional individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de educație timpurie (Anexa)

ORDINUL MECC nr.343 din 22.03.2018 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii de aplicare în educația timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului.

ORDINUL MECC nr.212 din 27.02.2018 Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea psihopedagogului în instituțiile de învățământ general.

ORDINUL MECC nr.209 din 27.02.2018 Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general.

ORDINUL MECC nr.01 din 02.01.2018 Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea logopedului în instituțiile de învățământ general.

ORDINUL MECC nr.02 din 02.01.2018 Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ general.

Ordin nr.98 din 26 februarie 2015 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii de organizare a învățământului la domiciliu.

Ordin nr.99 din 26 februarie 2015 Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului.

Ordin nr.100 din 26 februarie 2015 Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă din instituția de învățământ preuniversitar.

Ordin nr.311 din 05 mai 2015 Cu privire la aprobarea Reglementărilor și condițiilor specifice referitoare la evaluarea finală și certificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul obligatoriu.

Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI