Conform planului de activitate al Serviciului de asistență psihopedagogică din cadrul DGE Fălești, la data de 11 noiembrie 2016, s-a desfăşurat atelierul de lucru cu psihologii școlari cu tema: ”Metode și tehnici de lucru cu copiii cu comportament dificil”. La activitate au participat psihologii școlari din instituțiile de învățământ secundar general, șeful SAP şi psihopedagogii SAP. Participanții la atelierul de lucru s-au implicat activ în activitate, subiectele abordate au prezentat interes pentru participanți.

Activitatea desfășurată a avut un impact pozitiv asupra psihologilor școlari. Materialele utilizate în cadrul activității sunt plasate pe pagina WEB a DGE Fălești. Galerie foto.

 Cecalenco Veronica, psihopedagog SAP
Dreglea Rodica, psihopedagog SAP

Materiale atelierului de lucru pentru psihologii școlari cu tema: ”Metode și tehnici de lucru cu copiii cu comportament dificil”.

  Educația timpurie a copilului are ca scop primordial asigurarea dezvoltării copilului pe toate domeniile, respectarea drepturilor acestuia și asigurarea unui climat călduros atât în grădiniță cât și în familie.

În acest context, la data de 07.11.2016, în incinta grădiniței ,,Ghiocel” s.Răuțel Serviciul de asistență psihopedagogică a desfășurat seminarul teoretico-practic pentru cadrele didactice și păinți cu tema: ,,Tehnici și metode de lucru cu copiii cu necesități speciale în grădiniță.”

La seminar au participat cadre didactice din instituție, părinți și reprezentanți APL .

În cadrul seminarului s-au discutat problemele cele mai relevante în lucrul cu copiii cu necesități speciale precum: ,,Corectarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară” și ,,Lucrul cu copiii cu devieri în comportament.”

Părinții și cadrele didactice au avut posibilitatea să urmărească exerciții practice de corectare a vorbirii la copii. De asemenea au fost prezentate exemple concrete și studii de caz în lucrul cu copiii cu devieri în comportament.

Atât educatorii cât și părinții au fost deschiși, au adresat întrebări și au solicitat desfășurarea în continuare a seminarelor practice în instituție.Galerie Foto.

  Abordarea incluzivă susţine că școlile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru.                                      

                Luni, 31 octombrie 2016, în incinta gimnaziului Bocani s-a organizat și desfășurat activitatea cu genericul ,,Copiii sînt așteptările părinților”, ce avea ca scop acordarea sprijinului emoțional părinților care educă și îngrijesc copii cu CES din cadrul acestei instituții. Pentru a dezvolta un mediu afectiv, pozitiv, confortabil în care părinții să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor, cadrul didactic de sprijin, Sochircă Galina, a moderat activitatea într-un mod netradițional - la o ceașcă de cafea. Părinții au fost cei care au de determinat prin investigare formele de colaborare şi sprijin reciproc între şcoală şi familie, au menționat că succesul educației incluzive este asigurat de comunicarea dintre familie și școală.  

           În concluzie, instituirea respectului reciproc, a relaţiilor empatice, ca bază a unei colaborări autentice între cadrele didatice, elevi, familiile lor şi specialişti este un proces complex, care cere timp, energie, prudenţă, adesea mult bun simţ şi bună credinţă. Este important de menţionat că în acest proces nu numai copiii sunt cei care învaţă, ci şi adulţii. Galerie Foto.

  Conform planului de activitate al Serviciului de asistență psihopedagogică din cadrul DGE Fălești, la data de 28 octombrie 2016, în biroul 104 a DGE, a fost organizată masa rotundă cu cadrele didactice de sprijin cu tema: ”Incluziunea copiilor cu Deficiență de auz în școala de masă”. La activitate au participat doar cadrele didactice din instituțiile unde sunt elevi cu dizabilitate de auz (6 CDS), pedagogul și logopedul SAP. Participanții la masa rotundă s-au implicat activ în activitate, subiectele abordate au prezentat interes deosebit.

Activitatea desfășurată a avut un impact pozitiv asupra cadrelor didactice. Materialele utilizate în cadrul activității au fost transmise pe adresele electronice ale instituțiilor participante.

Mihaela Vrînceanu, pedagog învățămînt primar- secundar, general SAP.

      Conform planului de activitate al DGE Fălești, la data de 17 mai 2016, în L T ”I. Creangă”, s-a organizat un atelier de lucru cu elevii clasei a IX-a cu tema ”Ghidarea în carieră”. La atelier au fost prezenți 19 absolvenți ai treptei gimnaziale, pedagogul și psihopedagogul din cadrul SAP .Elevii au fost deschiși spre comunicare, au adresat întrebări și s-au implicat activ. Administrația instituției a asigurat spațiu și condiții necesare pentru desfășurarea atelierului, fapt pentru care le mulțumim. Activitatea desfășurată a avut un impact pozitiv asupra elevilor absolvenți .

Pedagog SAP- Vrînceanu Mihaela .

IMAG7196
IMAG7208
IMAG7215
1/3 
start stop bwd fwd

Stimaţi manageri,

vedeți  ataşat  Formularul nr.4   index1

           IMG 20160414 093111În conformitate cu planul de activitate a DGE, la data de 14 aprilie 2016, SAP a desfăşurat seminarul metodic cu psihologii şcolari cu tema ,,Intervenţia psihologică a copiilor în situaţie de criză”. A fost pus în discuţie subiectul cu privire la prevenirea suicidului la copii.

Pentru psihologii şcolari s-au făcut următoarele recomandări:

- Să asigure coeziunea în grupul de elevi.

- Să acorde susţinere psihologică copiilor din grupul de risc (cu probleme de instruire, emoţionale, comportamentale), cît şi părinţilor, cadrelor didactice.

-să desfăşoare lecţii cu genericul: ,,Cultura emoţională”, ,,Cultura comportamentală”, ,,Examene fără stres”.

Pe parcursul lunii mai, psihologii şcolari vor desfăşura seminare de informare, mese rotunde cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din instituţie cu tema ,,Profilaxia comportamentului suicidar”.

     Conform ordinului DGE nr.199 din 08.04.2016,  Serviciul de asistență psihopedagogică a desfășurat în incinta gimnaziului Taxobeni , la 11.04.2016, atelierul de lucru cu tema: ,,Planificarea și organizarea procesului educațional din perspectiva incluzivă”. La activitate au participat membrii echipei de elaborare a PEI din instituția respectivă.

    În cadrul atelierului s-au discutat aspectele planificării didactice din perspectivă incluzivă, stabilirea formei de incluziune a copiilor cu CES, identificarea punctelor forte ale copiilor cu CES și identificarea necesităților acestora.

   Membrii echipei de elaborare a PEI au adresat întrebări cu privire la modul de susținere a examenelor de către copiii cu nevoi speciale.

    Mulțumim participanților și administrației instituției pentru implicare activă. Galerie Foto.

Specialiștii SAP

Stimati Colegi,
va informam ca au intervenit modificari pe ordinul nr. 156 din 20 martie 2015 cu privire la aprobarea Instructiunii privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu CES.
 
Detalii pot fi urmarite pe link-ul de mai jos:
 
Atașat gasiti ordinul nr. 170 din 04 martie 2016 prin care s-a modificat ordinul nr. 156 din 20 martie 2015.  index1
   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI