icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

IP Gimnaziul ,,Gheorghe Vrabie”din satulCălinești, raionul Fălești anunță  concurs repetat la funcția de director adjunct responsabil de procesul  de instruire.                     

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15.07.2024,  ora 17.00

Persoana responsabilă de primirea actelor:Pascari Raisa, director IP Gimnaziul ,,Gheorghe Vrabie”din satul  Călinești, raionul Fălești, tel.060711599/ 025961349.

 

     Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare.
La funcția de director adjunct poate candida persoana care întrunește următoarele condiții: 
-  deține cetățenia Republicii Moldova;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani;
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;                                             
-  cunoaște limba română;
- este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;                               
-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.
         Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vor depune personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
5) curriculum vitae;
6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI