Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

REGULAMENTUL competiţiei - online "O Familie Sănătoasă".

Cu privire la Olimpiada internațională de lectură.

În atenţia participanţilor la olimpiada Republicană, anul 2017.

Stimaţi manageri, am ataşat

orarul desfăşurat al olimpiadelor şi concursurilor republicane, anul 2017.

 

 

Facultatea de Arte Plastice şi Design, UPS Ion Creanga Vă invită să participaţi cu elevii Dumneavoastră la Olimpiada Institutionala 2017 care va avea loc pe data de 18 martie 2017. Ataşat vedeţi regulamentul evenimentului şi condiţii de participare, înscrierea online va avea loc până pe data de 15 martie 2017.

RegulamentOLIMPIADE ȘCOLARE

În atenția managerilor școlari, cadrelor didactice, elevilor!

DGE aduce la cunoștință orarul desfășurării olimpiadelor școlare, etapa raională, anul de studii 2016-2017. index

 Solicită prezentarea ofertelor de participare a elevilor conform mostrei anexate. index

P.Chiruța, specialist principal SPEM

   Stimați manageri,

în scopul bunei organizări și desfășurări a Olimpiadei de Ştiinţe pentru Juniori, etapa raională (fizică, chimie, biologie, cl.a VII-a-a IX-a), aducem la cunoștință pentru cei implicați în concurs,

Reguli pentru concurs


1. Data desfăşurării:

26 martie 2016, LT „M.Eminescu”, Fălești, ora 9.00-12.00 (Proba teoretică); ora 13.00-16.00 (Proba Test).

2.Desfăşurarea olimpiadei:

 • Subiectele pentru proba de concurs vor fi recepționate de la ME în dimineaţa zilei de sîmbătă, 26 martie 2016, și repartizate concurenților la ora 9.00 (proba teoretică) şi respectiv, ora 13.00 (proba Test). Membrii juriului se prezintă la orele 12.00
 • Fiecare elev va primi foaie de maculator (cu ştampila DGE).
 • Declaraţiile pe propria răspundere, care după completare vor fi colectate de către supraveghetori.
 • Pe masa concurenților vor fi doar rechizitele de care vor avea nevoie (conform Anexei 1);    

3. La începutul probei de concurs elevii vor semna foaia de titlu, iar asistenții vor închide datele  completate de elevi prin utilizarea scotch-ului.

4.   La deschiderea plicului cu subiecte se va întocmi un proces-verbal, semnat de către 2 elevi,1 asistent şi responsabilul din cadrul OLSDI, după care se distribuie subiectele şi se scrie ora începerii concursului.

5.  La expirarea timpului rezervat pentru realizarea probei de concurs toate lucrările se colectează de către supraveghetori, în sală rămîn ultimii 3 elevi. Nu se admite ca elevul să depăşească limita de timp stipulată (3 ore astronomice).

Contestarea rezultatelor:

Procedura de contestare a rezultatelor se va desfăşura conform prevederilor regulamentare .

Rezultatele concursului vor fi anunţate instituţiilor de învăţămînt din subordine, în format electronic, în data de 27 martie 2016, iar cererile de contestare se vor primi de către Preşedinte consiliului olimpic la disciplină, în format electronic, în ziua de luni, 28 martie 2016, orele 9.00-12.00.
Examinarea contestaţiilor se va desfăşura, luni, 28 martie 2016, orele 13.00-19.00, după care se aprobă decizia finală privind rezultatele şi determinarea componenţei echipei, delegată pentru participare la Olimpiada republicană de Ştiinţe pentru Juniori, conform indicatorilor stabiliţi în Regulamentul cu privire la organizarea olimpiadelor şcolare.

     ANEXA 1

 1. Toţi concurenţii trebuie să fie prezenţi în sălile de concurs cu 15 minute înainte de începerea concursului (conform listelor stabilite).
 2. Concurenţilor le este interzis să aducă alte rechizite, cu excepţia celor permise şi medicamentelor personale (în caz de necesitate).
 3. Fiecare concurent trebuie să ocupe locul în bancă conform poziţiei desemnate.
 4. Înainte de începerea concursului, fiecare concurent trebuie să verifice instrumentele permise pentru concurs (pix, radieră, riglă, creion).
 5. Fiecare concurent trebuie să verifice întrebările şi foile de concurs. Ridică mîna dacă lipseşte vre-o foaie.
 6. Concurentul trebuie să scrie numele şi instituţia de învăţămînt cu majuscule în foaia de răspuns.
 7. În timpul concursului participanţilor le este interzis să părăsească sala de concurs cu excepţia situaţiilor de urgenţă, fiind însoţiţi de un asistent.
 8. Concurenţilor nu le este permis să discute între ei şi să deranjeze concursul. În cazul în care au nevoie de asistenţă, elevul va ridica mîna şi un asistent îl va ajuta.
 9. Nu se vor adresa întrebări referitoare la problemele de concurs.
 10. Fiecare concurent, la finalizarea rezolvării probei de concurs, predă foaia de răspunsuri asistentului şi părăseşte sala în linişte.

                        

                                   Consiliul Olimpic raional


   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI