Curs de formare Antreprenorială

  În perioada 27-28 iunie , 04-05 iulie s-a desfășurat cursul de formare Antreprenorială în cadrul proiectului ACCES - ,,Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes “ implementat de A.O Caroma Nord în parteneriat cu Consiliul raional Făleşti. Scopul proiectului este promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului social prin consolidarea capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor tinerilor din r. Făleşti în vederea creării şi dezvoltării afacerilor sociale, ţintite să creeze locuri de muncă  si oportunităţi de integrare socio – profesională, care va contribui ulterior la bunăstarea cetăţenilor şi a comunităţilor din regiune. La curs sunt instruiţi 60 de tineri din r. Fălești, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, despre comunicare şi implicare activă în viaţa comunităţii, obţinerea unui loc de muncă - ghidare în carieră, elaborarea unei idei de afacere pentru iniţierea unei afaceri sociale. La finalul cursului cele mai bune 7 idei de afacere socială vor fi premiate. Galerie foto.

Planificare bugetară în sectorul de tineret pentru anul 2020.

      La 11-12 iunie 2019 s-a desfășurat atelierul de instruire ,,Elaborarea planului de acțiuni în domeniul tineret pentru 2020 bazat pe rezultate și bugetare participativă” organizat de DGE Fălești  și Consiliul raional Fălești,  în colaborare cu Fondul comun al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției  Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.  Problema esențială abordată a fost   dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova.

 La data de 25 mai, DGE Fălești și Consiliul raional al Tinerilor Fălești a  organizat Forumul Tinerilor cu tema: ,,Provocările cu care se confruntă tinerii și măsurile posibile pentru depășirea acestora”,  în colaborare cu Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

   În scopul implicării active a tinerilor din raionul Fălești, în activități educaționale la data de 15 noiembrie 2018 în incinta Centrului Regional de Resurse pentru Copii și Tineri Fălești, ne-a onorat cu prezența  regizorul, scenaristul, operatorul, pedagogul Vlad DRUC. La activitate au fost prezenți tineri de vârste diferite , însoțiți de profesori , care au vizionat secvențe de filme documentare, au analizat , au participat la un dialog deschis.

     În concluzie, tinerii de diferite vârste au menționat importanța filmelor lui Vlad Druc în educarea tinerii generații. Galerie foto.

   La data de 10.11.2018, în incinta CCACT „Lora Găină”, or. Făleşti, s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului raional al elevilor (CRE).

    La şedinţă au fost prezenţi 28 membri, reprezentanţi ai Consiliilor locale al elevilor din şcolile raionului.

    În cadrul activităţii desfăşurate elevii s-au expus cu părerea cu privire la politicile educaţionale actuale  implementate şi au făcut schimb de bune practici în domeniul activităţilor educaţionale desfăşurate în instituţie de şi pentru elevi.

   La data de 11 noiembrie 2018, în incinta Centrului Regional pentru Copii și Tineret Fălești, s-a desfășurat  teatrul social, la care au participat tinerii grupului de inițiativă ”Pioners”, Fălești, cu piesa de teatru ”Sănătatea reproductivă în rândurile tinerilor”  și grupul de tineri din gimnaziul Albinețul Vechi, cu piesa de teatru   ”Violența în familie”. Ca spectatori,  au fost profesori din instituțiile de învățământ din raion, părinții tinerilor, elevi și tineri de diferite vârste. După prezentările pieselor, tinerii s-au repartizat pe echipe și au identificat alte  probleme cu care se confruntă tinerii,  încercând să propună  soluții pentru  prevenirea și rezolvarea acestora. Galerie foto.

Consiliul Local al Elevilor îl putem defini ca:

-un dialog între elevi;
-un mod de exprimare a elevilor despre viața lor în comunitate;
-un mod de acțiune a elevilor,
-o posibilitate pentru elevi de a da un aviz și de a influența proiectele care îi privesc;
-o posibilitate pentru cei aleși și partenerii lor de a cunoașt părerea tinerilor despre viața în comunitate, raion...

La 15 octombrie 2018, după o lună de activități de informare și agitație electorală, în IPGimnaziul „Diomid Gherman” s.Risipeni sau desfășurat alegerile democratice a primarului CLE cât și a consilierilor. Au câștigat alegerile cei mai buni dintre cei buni, cărora li s-au înmânat, în mod festiv certificate de consilier și primar. Îi urăm noului primar și CLE mari succese și realizări frumoase.Galerie foto.

  Pe data de 12 octombrie 2018, la Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri Fălești s-a desfășurat atelierul de lucru privind elaborarea planurilor pe sectorul tineret orientat pe rezultate. Instruirea moderată de Dumitru Budianschi, director de program în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” a reunit la aceeași masă de discuții specialiști din cadrul DGE Fălești, secțiile Economie și Cultură, CRRT Fălești, IP Fălești, dar și reprezentanți ai APL de nivelul I. Mulțumim tuturor participanților pentru implicarea activă la atelier!

   Evenimentul a fost organizat din cadrul proiectului „Promovarea politicilor pentru tineri la nivel local, fundamentate pe managementul bazat pe rezultate și bugetarea participativă”, finanțat de UNFPA Moldova și implementat de către Expert–Grup.Galerie foto.

  La data de 06.10.2018, Consiliu raional al tinerilor Fălești, împreună cu DGE Fălești, au organizat și participat la activitatea de renovare a intrării în orașul Fălești în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2018. Mulțumim tuturor care au muncit alături de noi: Centrul de Resurse pentru Tineri, Primăria or.Fălești, Școala de Arte Plastice ”Gheorghe Vrabie”, Grupul de Inițiativă ”Pioneers”.Galerie foto.

  La data de 15 septembrie sa desfășurat Ziua Globală a Curățeniei, unde au fost implicați colaboratori ai Direcției Generale Educație Fălești, Centrul Regional de Resurse pentru Tineri, Grupul de inițiativă ”Pioners”, Școala de Arte Fălești. Aducem mulțumiri tuturor pentru implicare și activism. Galerie foto.

         La data de 29.04.2018, Consiliu raional al tinerilor Fălești, împreună cu DGE Fălești, au organizat și participat la activitatea ”Ziua Faptelor Bune”. Mulțumim tuturor care au muncit alături de noi: Centrul de Resurse pentru Tineri, Primăria or.Fălești, Gospodăria Comunală, Școala de Arte Plastice ”Gheorghe Vrabie”, Grupul de Inițiativă ”Pioneers”.Galerie foto.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI