În perioada martie-aprilie a fost  lansat programul raional de granturi, ediţia 2022 pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de initiativă ale tinerilor din raionul Fălești. La data de 03.05.2022 s-a desfășurat ședința comisiei de selectare și evaluare a proiectelor grupurilor de ințiativă ale tinerilor și organizaților de tineret din raionul Fălești, în cadrul comisiei au fost selectate 10 proiecte din cele 12 proiecte depuse.

 

Lista proiectelor selectate:

  1. Consiliul Local de Elevi din IP Gimnaziul Egorovca, titlul proiectului - ,,Lectura nu are hotare”, promovarea lecturii în rândul tinerilor prin crearea bibliotecii digitale și dezvoltarea abilităților digitale, buget - 7200,00 lei.
  2. Consiliul local de tineret din com. Albinețul Vechi, titlul proiectului ,,Școala tânărului consilier”, implicarea tinerilor din raionul Fălești în procesul decizional, buget- 6920,00 lei.
  3. Grupul de inițiativă al tinerilor din s. Năvîrneț, titlul proiectului ,,Modus vivendi”, promovarea modului sănătos de viață, buget- 6189,00 lei.
  4. Grupul de inițiativă al tinerilor din or. Fălești ,,Pionners”, titlul proiectului- ,,Activități de agrement pentru tineret cu minim internet”, promovarea voluntariatului și a educației nonformale, buget- 8000,00 lei.                 
  5. Grupul de inițiativă al tinerilor din com. Risipeni, titlul proiectului ,,A cunoaște istoria- a ne cunoaște pe noi înșine”, promovarea patriotismului, toleranței, implicarea și interacțiunea civică, buget- 6892,00 lei.
  6. Grupul de initiativă al tinerilor ,,Vocea comunității” din com. Făleștii Noi- titlul proiectului ,,Tinerii și Obiectivul de Dezvoltare durabilă 15- Viața pe pământ”, dezvoltarea abilităților de implicare și interacțiune civică, promovarea educației nonformale buget- 8000,00 lei.
  7. Consiliul Local de Elevi din IP LT ,,I. Creangă”, or. Fălești titlul proiectului- ,,Cartea-comoară pentru suflet”, promovarea lecturii și a creativității , buget- 7982,00 lei.         
  8. Grupul de inițiativă al tinerilor din or. Fălești ,,Azul”, titlul proiectului ,,Fantezia- fundamentul designului”, dezvoltarea potențialului creativ prin crearea spațiului prietenos și atractiv tinerilor, buget- 7965,00 lei.
  9. Consiliul Local de Tineret din com. Taxobeni, titlul proiectului -,,O șansă mai bună pentru un copil Anume și pentru cei ce vor urma”, promovarea valorilor și tradițiilor din comunitate, buget- 6404,00 lei.
  10. Grupul de inițiativă al tinerilor ,,Echipa Verde” din s. Pruteni, titlul proiectului ,,Dezvoltare prin implicare”, formarea deprinderilor și atitudinii responsabile față de mediul ambient, buget- 6870,00 lei.     

 

 

 

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI