Vă invităm la programele acreditate de ANACEC,  în perioada: 24.10.2022  –19.11.2022.

PH International Moldova a lansat ediția a II-a a Concursului de Granturi "Împreună pentru o comunitate mai sigură". 

  Programul de Granturi vine să sprijine instituțiile de învățământ și comunitățile școlare în educarea juridică a elevilor prin extinderea impactului disciplinei opționale "Educație pentru Socializare Juridică" și în prevenirea fenomenului infracțional în rândul tinerilor.
  Obiectivul central este de a contribui la dezvoltarea oportunităților de parteneriat și consolidarea modelelor existente de cooperare între elevi, tineri, școală, Direcții de Învățământ, Inspectorate de Poliție și/sau alți actori comunitari.

Ce Unde Când 10 ani de Parteneriat Estic

                                                            Stimați manageri,
Outlook 1505133560  În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT, invităm elevele claselor a X - XII-a să participe la evenimente de orientare profesională și să cunoască gama de oportunități, beneficii și avantaje pe care le generează activitatea în domeniul Tehnologiei Informației. Sesiunile se adresează prioritar fetelor și sunt realizate în cadrul Proiectului ”Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor”, finanțat de UN Women și Suedia.

  Universitatea  de  Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de matematică şi informatică, organizează concursul de rezolvare a problemelor de matematică în memoria proeminentului matematician Valentin Belousov  pentru elevii liceelor (clasele X, XI, XII).

Burse de Excelenţă pentru profesori în IT

Ediția a IV-a

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse de Excelenţă pentru profesori în IT”, ediţia 2018-2019, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

     Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vă informează că, recent, Comisia Europeană a prezentat un nou instrument care vine în sprijinul tuturor școlilor din UE – SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies).  SELFIE constituie una dintre inițiativele Planului de acțiuni al CE pentru educația digitală care vizează stimularea competențelor digitale în Europa și promovarea utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale în procesele de predare și învățare.

  Centrul de Informaţii Universitare a lansat proiectul “Incluziunea digitală rurală”, ediţia 2018-2019, organizat cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
INFORMAȚIE UTILĂ!

Stimați profesori, cadre didactice și de conducere din învățământul general, profesional tehnic și din alte domenii conexe,

Catedrele didactico-științifice ale Institutului de Științe ale Educației Vă invită la stagiul de Formare Profesională Continuă în perioada 25 februarie – 15 martie 2019, conform Planului respectiv de FPC aprobat de MECC prin ordin nr. 14  din 11 ianuarie 2019.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Incluziunea digitală rurală! Ediția a V-a.

index1

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI