icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Activitate extracurriculară cu participarea elevilor a V-a-IX-a organizatori Chistol Lucia, bibliotecara școlară, Cazacu Rodica, profesoară de limba si literatura românâ, Stîrcu Ala, învățătoare.

111
333
444
1/3 
start stop bwd fwd

”Un martisor pentru Ion Creanga” - clasa a IV-a. Organizată și desfășurată de către învățătoarea Nechifor Vera

11
12
13
1/3 
start stop bwd fwd

Orice problemă în viaţă este o ocazie ... Orice provocare este o opurtunitate !

            În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Făleşti şi în contextul organizării activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice, în LT "Mihai Eminescu" şi LT "A. Puşkin" s-a desfăşut sesiunea de master-class pentru învăţătorii claselor primare cu subiectul: „EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: POVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI” . Sesiunea de master-class a fost axată pe îmbunătăţirea instrumentelor evaluării, pe elaborarea și implementarea metodologiei realizării evaluării criteriale prin discriptori în procesul educaţional la clasa I. La seminar au fost prezente 72 de cadre didactice şi părinţi, şi 18 cadre didactice din instituţiile alolingve din instituțiile de învățământ din raion. Atelierul de lucru al cadrelor didactice a fost condus de mai mulţi formatori: Osoianu Oxana , Ghileţchi Irina, Bujag Tatiana, Rolinschi Aurelia, Ţîbuleac Elena, Radu Aliona, Burlacu Emilia, Ţurcan Ludmila, Codreanu Aliona, Boboc Elena, Tatarciuc Svetlana, Bargan Anatolie.

         În cadrul orelor publice prezentate s-a pus accent pe folosirea diverselor instrumente de evaluare care contribuie la motivarea elevului prin criterii bine stabilite, reglate la nivel de asigurare a unei evaluări corecte, obiective. Elevii din bănci la aceste ore au fost învăţătorii şi părinţii.

013
100_8346
100_8434
100_8445
IMG_5613
IMG_5648
SDC12370
1/7 
start stop bwd fwd

Mobilizarea comunității pentru a preveni abuzul asupra copiilor, cu implicarea bărbaților și băieților.

În perioada februarie-martie 2016, Terre des hommes Moldova organizează o serie de instruiri privind mobilizarea comunității în prevenirea abuzului asupra copiilor din grupurile vulnerabile, cu implicarea bărbaților și băieților. Mobilizarea comunității reprezintă un proces planificat, îndreptat spre soluționarea unei probleme, realizat de membrii comunității, grupurile și organizațiile din comunitate, pe bază de participare și în mod continuu. 63 de animatori socio-educativi, directori adjuncți pentru educație și alți profesioniști din 31 de instituții educaționale din raioanele Fălești, Ungheni și Soroca participă la aceste instruiri.

Instituțiile implicate în programul de consolidare a capacităților fac parte din proiectul „Pentru o viață fără violență a copiilor din Moldova” realizat în perioada 2015-2017 de Terre des hommes Moldova în cooperare cu AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, cu sprijinul financiar al „OAK Foundation”. Prin intermediul acestui proiect, Tdh își propune să prevină abuzul față de copii, punând accent pe implicarea bărbaților și băieților în acest proces și să schimbe aspectele/stereotipurile de gen care pot duce la abuz. Acest program de prevenire a abuzului a început în 2015, fiind creat un serviciu socio-educațional (ludoteca) în instituțiile selectate. Ludotecile vin ca un spațiu sigur și prietenos pentru copii, unde pot fi utilizate tehnici inovative pentru promovarea implicării egale a ambelor genuri, mamelor și taților, în educația copiilor.

În cadrul instruirilor curente, participanții au obținut cunoștințe referitor la conceptele de gender, rolurile gender și violența în bază de gen. Procesul de formare a continuat cu elaborarea de către participanți a cartografierii comunității lor, din perspectiva grupurilor vulnerabile și a actorilor care pot fi implicați pentru a preveni și micșora nivelul de abuz față de copii. Participanții au obiectivul de a analiza beneficiarii, conform gradului de risc și diferenței gender. De asemenea, actorii identificați și instituțiile publice sunt analizate prin prisma aspectului gender.

Rezultatul de bază al instruirilor este elaborarea de către fiecare instituție educațională a planului de mobilizare comunitară, în care implicarea bărbaților și băieților este un element cheie. Acest plan poate fi realizat cu sprijinul unor granturi mici de care vor beneficia 10 instituții partenere. Instituțiile, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale (asociații ale părinților, ONG-uri locale), urmează să dezvolte inițiative ce vor duce la diminuarea fenomenului de violență, abuz, sau altor forme de comportament destructiv, prin implicarea bărbaților și băieților și prin depășirea stereotipurilor de gen care duc la violență.

15
17
25
65
dsc0
dsc035
dsc03539
dsc03574
1/8 
start stop bwd fwd

”Sărbătoarea 100 de zile - la braț cu cartea” - clasa I-a. Organizată și desfășurată de catre învățătoarea clasei I-a Stîrcu Ala cu implicarea elevilor și a părinților.

2
5
6
1/3 
start stop bwd fwd

La data de 1 Martie in incinta Gimnaziului "Nicolae Dabija" s-a desfăşurat activitatea "Ziua Marţişorului" cu participarea elevilor clasei a V-a.

1456902726563_3
546456
1456902726563_3
546456
1/2 
start stop bwd fwd

Pe 1 martie in incinta Liceului Teortic ,,Vasile Alecsandri,, s-a desfășurat activitatea extrașcolară ,,De demult şi de departe ne vine buluc copilăria lui Ion Creanga,, fiind o inșcenare teatrală a renumitei capodopere crengiene ,,Amintiri din copilărie,,. Ion Creangă este scriitor romăn clasic din sec.XIX, care rămîne etern prin universul copilăriei prezentat în ,,Amintiri din copilări:, ,,Pupaza din tei,, ,,La scăldat,, ,,La cireșe,, si alte nazbîtii cpilărești, care au fost prezentate pe scena liceului.

În activitate au fost incluși elevi din clasa a III-a, clasa a VIII-a, clasa a IX-a.

   Activitatea a fost organizata de profesoara de limba si literatură romană Popovici Adela.

CAM00557
IMG_0178
IMG_0197
1/3 
start stop bwd fwd

Femeia ascunde sub pleoape o taină

     Primăvara este un frumos anotimp care găzduiește una din cele mai minunate sărbători: 8 martie. În acest context, la Liceul Teoretic „M.Eminescu” din orașul Fălești, pe 29 februarie, s-a desfășurat o masă rotundă cu genericul: „Femeia ascunde sub pleoape o taină”. Profesoara de limba și literatură română, Negoițî Liliana, alături de elevii claselor a XII-a și a XI-a, au făcut o investigație în enigmaticul univers feminin. Elevii au convins că iubirea e suprema lege a universului care guvernează și orînduiește totul, că de la ea pleacă și spre ea converg toate gîndurile și acțiunile noastre.

   Nu există o formula universală de interpretare a conceptului de iubire, dar elevii, fiecare în felul său, au expus cum înțeleg dragostea. Așadar, nu există, din păcate, un elexir al iubirii, care ar declanșa procesul, dar imaginația noastră încearcă să se ancoreze într-un vis care ne face să sperăm la existența, pe acest pămînt, a persoanei care e jumătatea noastră perfectă. Căutarea sufletului pereche e eternă. Omul își caută partenerul ideal în orice moment al existenței sale.

 De-a lungul secolelor, omenirea și-a exprimat admirația față de iubire și femeie prin poezie, muzică, pictură, sculptură, proză. Elevii au apelat la lirica lui M. Eminescu, L. Blaga, N. Stănescu, G. Vieru, care au definit femeia ca un simbol al eternului mister. Au fost recitate poezii din creația acestora și s-a analizat imaginea femeii în poezia românească.

   La final, d-na Negoițî a prezentat cartea lui M. Cărtărescu „De ce iubim femeile”, selectînd secvențe de text care demonstrează unicitatea femeii, misterul indescifrabil. Născut la Bucureşti, pe 1 iunie 1956,M. Cărtărescu se manifestă în poezie, proză, eseistică, fiind tradus și apreciat și în străinătate. E cel care afirmă că nu televizorul, computerul, ritmul vieții ne fac să nu mai citim, ci slăbirea interesului general pentru existență, pentru viața interioară.

   Dînsul realizează că cea mai minunată femeie din lume este cea care te iubeşte cu adevărat şi pe care o iubeşti cu adevărat. Nimic altceva nu contează. Elevii au rămas vrăjiți de explicațiile pe care le oferă Cărtărescu, de ce sînt iubite femeile:

—  pentru că le zîmbesc tuturor copiilor mici care trec pe lîngă ele;

—  pentru că merg pe stradă drepte, cu capul sus, cu umerii traşi înapoi şi nu răspund privirii tale cînd le fixezi ca un maniac;

—  pentru că fac toate treburile sîcîitoare şi mărunte din casă fără să se laude cu asta şi fără să ceară recunoştinţă;

—  pentru că le interesează cu adevărat cine cu cines-a mai cuplat dintre vedetele de televiziune;

—  pentru că sunt femei, pentru că nu sunt bărbaţi, nici altceva;

—  pentru că din ele-am ieşit şi-n ele ne-ntoarcem, şi mintea noastră se roteşte ca o planetă greoaie, mereu şi mereu, numai în jurul lor;

—  pentru că îşi desenează şi-şi pictează feţele cu atenţia concentrată a unui artist inspirat;

—  pentru că au un fel de-a rezolva probleme care te scoate din minţi;  

—  entru că-ţi spun „te iubesc” exact atunci cînd te iubesc mai puţin, ca un fel de compensaţie;

—  pentru că sunt extraordinare cititoare, pentru care se scriu trei sferturi din poezia şi proza lumii.

   Așadar, activitatea a fost o demonstrație că literatura este cea care elogiază femeia, considerînd-o cea mai desăvîrșită minune din univers:

„...femeia-ascunde sub pleoape-o taină

și-și mișcă geana parc-ar zice

că ea știe ceva,

ce noi nu știm,

ce nimenea nu știe,

nici Dumnezeu chiar.”

                         (L. Blaga, Eva)

1
2
3
1/3 
start stop bwd fwd

   E 1 martie, e primăvară și noi ne amintim de Ion Creangă, ”Rabelais-ul românesc” cum l-a numit Nicolae Iorga sau ”Marele nostru hâtru, unicul și strălucitul satiric al literaturii române” cum i-a zis Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Colectivul de profesori din L.T. ”Ion Creangă” vă îndeamnă să uităm de necazuri și hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i adevărul”.

Astazi în liceul nostru a fost o mare sărbătoare. Superba expoziţie de mărţişoare pe care le-au confecţionat elevii la educaţia tehnologică, ghidaţi de dna Grumeza Oxana, muzica care a răsunat la toate recreaţiile şi în final activitatea extracurriculară „La un ceai cu sfătosul bunic din Humuleşti” ,organizată de Antonciuc Margarita, director adjunct pentru educaţie, au creat atmosfera de sărbătoare şi de început frumos de primăvară.

11
16
20
1/3 
start stop bwd fwd

La data de 26-27 februarie 2016 s-a desfășurat Olimpiada republicană la ecologie. Elevele Covalciuc Valeria și Darii Laura din  Gimnaziul Făleștii Noi s-au bucurat de mențiune din partea Ministerului Educației al Republicii Moldova.

_MG_3100
_MG_3135
_MG_3137
1/3 
start stop bwd fwd

  La 29 februarie 2016, în gimnaziul Albinețul Vechi s-a desfășurat seminarul metodic cu tema ,,Formarea competențelor prin metode centrate pe elev” organizat de către profesoara de geografie Căpățînă Rodica. La seminar au participat toate cadrele didactice, discutînd despre învățarea centrată pe elev, rolul metodelor de învaţare centrată pe elev, avantajele învăţării centrate pe elev, metodele utilizate la diferite etape ale lecției și rezultatele obținute.

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd

   
Copyright © 2024 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI