255gfdf În cadrul seminarului metodic din 29 martie 2023, organizat pentru profesorii de Limbă și literatură română  din școlile raionului, a  fost prezentată  și exersată  elaborarea fișelor interactive de lucru cu elevii   la disciplină,  în baza a diverse aplicații ,  s-au punctat rigorile de creare a unui portofoilu digital în aplicația TRELLO,  (valabil atât pentru elev cât și pentru  materialele profesorului)   și s-au actualizat unele rigori din documentele de politici educaționale și din actele normative valabile în anul de studii 2022-2023.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI