Curricula (Primar)

Curriculum şcolar (clasele I-IV) 

Curriculum şcolar (clasele I-IV) (rusă)

Limba română (clasele I-IV) (pentru școli cu limba de instruire rusă)

Limba străină I (clasele II-IV)

Educatia moral-spirituala Clasele I-IV Ghidul invatatorului

Curricula (Gimnaziu)

Limba și literatura română

Curriculum la limba straina II Clasele V-XII

 

Curricula (Liceu)

Curriculum la limba straina II Clasele V-XII

Biologie X-XII (româna)

Biologie X-XII (rusa)

Chimie X-XII (româna)

Chimie X-XII (rusa)

Educația Civică X-XII (româna)

Educație Civică X-XII (rusă)

Educația Fizică X-XII (româna)

Educația Fizică X-XII (rusa)

Fizica-Astronomia X-XII (româna)

Fizica-Astronomia X-XII (rusa)

Geograifa X-XII (româna)

Informatica X-XII (româna)

Informatica X-XII (rusa)

Istoria X-XII (româna)

Istoria X-XII (rusa)

Limba Română X-XII

Limba Română X-XII (pentru alolingvi)

Limba Străină I  X-XII (română)

Limba Străină I X-XII (rusă)

Limba Străină II X-XII (româna)

Limba Străină II X-XII (rusă)

Limba și literatura rusă X-XII

Literatura Universală X-XII (româna)

Lieratura Universală X-XII ( rusa)

Matematica X-XII (româna)

Matermatica X-XII (rusa)

Currcicula opţionale:

Educație prin FILM (V-XII)

Educație pentru drepturile omului cl I-IV

Educație pentru drepturile omului cl. V-IX

Aritmetica mentala si ABACUS 7-9 ani 10-14 ani

Muzica moderda și TIC cl.V-IX

Bunele Maniere cl.I-IV

Scrierea creativa cl.V-IX

Educație pentru media Gimnaziu

Repere conceptuale privind elaborarea curricumului la disciplinele opționale

Educatie în bioetica

Arta vorbirii

Cultura și Civilizația Germaniei și Franței

Produsele chimice și Securitatea personală

Educație  pentru media (clasele a III-a – a IV-a)

Lectură pentru ghidare în carieră (gimnaziu)

Religie. Cultul Ortodox

Etica vieții de familie

Arta comportamentului moral

Introducere în proprietatea intelectuală (cl. X/XI/XII)

Istoria matematicii. Clasele X-XI

Matematica aplicativă. Clasa a IX-a

Matematica în cotidian. Clasele I-IV

Curriculum opțional pentru clasele X-XII, Relații armonioase în familie

Suport metodic, Relații armonioase în familie

Curriculum opțional pentru învățămîntul primar (Clasele I-IV), "Educația pentru sănătate"

Elemente de cultura și civilizație spaniolă Curriculum optional Clasele V-XII

Curriculum pentru clasele cu profil arte plastice. Clasele I-IX

Curriculum opțional la limba română pentru clasele I-IV„ În împărăția cuvîntului”

Curriculum optonal pentru clasele I-IV „În imparatia lui Mate”

Teoria si practica traducerii Curs optional Clasele IX-XI

Introducere în Sociologie

Tainele comunicării

Educație pentru sănătate (V-XII)

Educație pentru dezvoltarea comunității

Educație pentru echitate de gen și șanse egale

Să ne cunoaștem mai bine

Cultura bunei vecinătăți Kультура добрососедства  (preşcolar)

Cultura bunei vecinătăți Kультура добрососедства  (clase primare)

Învățăm a gîndi și a acționa strategic

Citind, învăț să fiu Varianta rusă

O oră pentru lectură 

Educaţie pentru toleranţă

Культура общения  

Istoria, Cultura şi Tradiţiile Poporului American

Istorie traită istorie povestită (clasele VI-XII)

Istoria şi cultura locala (clasele V- IX)

Elemente de cultură și civilizație a Franței în cadrul orelor de limbă franceză

Limbajul formelor vizuale

Robotica (III-XII)

Chimia și explorarea mediului

Educația ecologică

Matematica distractivă (clasele I-IV)

Surse de energie regenerabile (clasele VII-IX)

Educatia pentru Drepturile Omului (clasele VIII-IX)

Educație economică și antreprenorială (clasele I–IV)

Educație economică și antreprenorială (clasele V–IX)

Educație economică și antreprenorială (clasele X–XII)

Informatica (clasa II-IV)

Informatica (clasa V-VI)

Șah 

Religia pentru predarea creștinismului de rit evanghelic și adventist de ziua a șaptea (I-IX)

Religia pentru Cultul Ortodox (I-IX)

Educația Interculturală (I-IX)

Educație socială și financiară (ghid metodologic)

Educație socială și financiară (clasa V-IX)

Educație socială și financiară Ghid metodologic (clasa V-IX)

Integrarea europeană pentru tine (V-IX)

Integrarea europeană pentru tine (X-XII)

Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor (clasele X–XI, profilul real)

Tehnologia informației și a comunicațiilor (Clasa VII-XII)

Istoria şi cultura locala

Matematică distractivă, pentru clasele a V-a – a VI-a

 

Centre de Formare Continuă

1.      Institutul de Științe ale Educației

2.      Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău

3.      Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

4.      Universitatea Tehnică a Moldovei

5.      Universitatea de Stat din Tiraspol

6.      Universitatea de Stat din Comrat

7.      Universitatea de Stat din Moldova

8.      Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

9.      Institutul de Formare Continuă

10.  Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

11.  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

12.  Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație

13.  Centrul Educațional Pro Didactica

14.  Programul Educațional „Pas cu Pas”

15.  Centrul „Univers Academic”

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI