La data de 14 februarie 2020, în IP Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” s-a desfăşurat  atelierul de lucru la informatică cu tematica „Implementarea Curricula 2019 la Informatică: oportunităţi şi provocări”.  

    Activitatea a fost axată pe modulele care urmează a fi predate în  semestru II. Au fost prezentate mijloacele informatice recomandate în realizarea prezentărilor electronice şi totodată cadrele didactice au fost antrenate în sarcini de lucru practice în limbajul de programare SCRATCH. Tot în cadru activităţii s-a făcut o prezentare generală a Proiectului Clasa Viitorului, a proiectelor de tip STEM/STEAM şi au fost împărtăşite şi impresiile despre învăţământul din Estonia în urma vizitei de studiu la care a participat dna Aliona Munteanu, cadru didactic din IP LT „M. Eminescu”. În final cadrele didactice au completat un chestionar unde au enumerat dificultăţile cu care s-au confruntat în procesul de implementare a Curriculei 2019 şi pentru care modul la alegere au optat, etc.  Astfel 63 % dintre cadre didactice au optat pentru modulul „Comunicarea în spaţii virtuale”, 25 % - „Primele mele programe” şi 12 % - pentru „Cultura informaţiei”. De asemenea cadrelor didactice le-a fost adus la cunoştinţă ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.  1467 din 12.11.2019, cu privire la Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general şi li s-a acordat consiliere privind punerea în aplicare a documentului.

     Aducem mulţumiri cadrelor didactice care  s-au implicat activ în organizarea şi desfăşurarea seminarului: Dumbravă Natalia – IP Gimnaziul „E. Coşeriu” s. Catranîc, Grecu Marina – IP Gimnaziul „Ştefan cel Mare şi Sfînt” s. Năvîrneţ, Munteanu Aliona – IP Liceul Teoretic  „M. Eminescu” or. Făleşti. Galerie foto.

  

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI