icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

     Arta, astăzi, este privită altfel, pentru că ea generează idei, transmite valori și evocă emoții pozitive. Disciplina școlară Educația plastică educă gustul estetic, pregătește elevii pentru a ști să reziste tentațiilor, prejudecăților, de a discerne între valori și nonvalori și a putea distinge o operă valoroasă.

    Conform planului de activitate al clasei pentru anul de studii 2018-2019, învățătoarea clasei I-A,  Lupașcu Georgeta a desfășurat în perioada  11-13 martie 2019, activități comune cu părinții. În cadrul  a trei zile părinții au avut posibilitatea să asiste la lecții, să se implice la anumite etape ale lecției, dar și să participe  la procesul de evaluare a micilor școlari.  Părinții au fost prezenți în număr mare și au apreciat pozitiv această practică. Scopul  activităților a fost asigurarea transparenței procesului educațional în învățământul primar precum și consolidarea  parteneriatului  școală-părinți. Galerie foto.

Concursul raional ,,Citind Învăț să fiu”

  DGE Fălești anunță finisarea etapei a II-a a concursului raional  ,,Citind învăț să fiu”. Felicităm toți elevii, cadrele didactice, părinţii ce au contribuit activ la buna desfăşurare a tuturor etapelor de  concurs. Mulțumim elevilor care au elaborat lucrări cu adevărat originale și au respectat punctele menționate în regulamentul de concurs.

Lista concurenților admiși în ultima etapă a concursului  raional ,,Citind, învăț să fiu”.

    Pentru a bucura ochii copiilor și pentru a primi cu adevărat primăvara pe teritoriul instituției, administrația IET Făleștii Noi, în parteneriat cu pictorul localității, domnul Rurac Nicolae, au amenajat intrarea centrală a grădiniței. Prin acest parteneriat frumos și productiv s-a evidențiat importanța lucrurilor mărunte făcute din suflet cu drag. Comunitatea vine cu sincere mulțumiri către domnul Nicolae pentru surpriza plăcută. Galerie foto.

          „Lectura este o călătorie interioară și o formă a fericirii, iar cărțile nu sunt doar cărți, ci însăși viața, inimă și suflet”.

         Cu acest motto a demarat activitatea inițiată de DGE Fălești în cadrul Campaniei raionale „O carte pentru toți”, organizată în baza lecturării cărții lui Aurelian Silvestru „Pragul”, la data de 22 martie 2019, în incinta IPLT „M. Eminescu” din orașul Fălești.

      La data de 19.03.19, membrii echipei manageriale din IPLT ,,Mihai Eminescu”au organizat o masă rotundă la care cadrele didactice s-au familiarizat cu  ,,Reperele metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspective implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD)”.

 ,,Dacă râzi de un copil diferit, el va râde împreună cu tine, pentru că inocența lui depășește ignoranța ta ” .

 La data de 20 martie 2019, în incinta CRRT  Fălești, s-a desfășurat  atelierul de lucru cu cadrele didactice de sprijin din instituțiile de învățământ din raion. Atelierul a avut drept scop structurarea și elaborarea unui algoritm corect de desfășurare a activității CDS  cu elevii/copiii  cu nevoi speciale.

   La 20.03.2019, DGE Fălești a desfășurat ședința de lucru cu directorii adjuncți responsabili de procesul instructiv din instituțiile de învățământ primar și secundar general.

   Subiectele principale discutate la ședință au fost cu privire la completarea corectă  și elaborarea calitativă a documentelor Portofoliilor Comisiilor Metodice, cu privire la proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general. De asemenea au fost menționate rezultatele în urma vizitei de lucru organizată de către MECC în instituțiile de învățământ din raion.

  Cadrele didactice au fost atenționate cu privire la monitorizarea respectării noilor acte normative în domeniul educației și au fost încurajate să participe activ la discutarea proiectelor de documente normative lansate de MECC. Galerie foto.

   La datele de 18 și 19 martie 2019, în incinta LT ,,A. Pușkin” Fălești, s-a desfășurat atelierul de lucru cu profesorii de Istoria românilor și universală și Matematică care predau elevilor cu CES. Obiectivul seminarului a fost formarea competențelor cadrelor didactice prezente în scopul de a asigura calitatea testelor de examen pentru acești elevi. Galerie foto.

     La data de  05.03.2019  în cadrul ședinței Comisiei Metodice „Limbă și Comunicare” în IP Gimnaziul ,,D.Gherman”  Risipeni, s-a desfășurat  o oră publică cu subiectul: Dezbaterea academică - cea mai bună metodă de a învăța să înveți. Reflecții  pe tema iubirii: Dragostea în era digitală, clasa a IX-a, Profesor, Malachi Lilia.

    Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea nevoie în viață: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia. – Gaston Berger

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI