icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

De azi   ALTFEL…

                                   Învățătura este comoara care își urmează oriunde posesorul.

                                                                                                    Proverb chinezesc

   În contextul  Declarației  Universale a Drepturilor Omului, politicile educaționale ale MEC  prevăd   că  adulții care au deja o calificare ori o profesie își pot completa competențele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază sau prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialităţii respective.

   Învățarea  pe tot parcursul vieții    ajută să înțelegem mai bine lumea din jurul nostru,   oferă mai multe oportunități și   îmbunătățește calitatea vieții.

   Anume din dorința de a persevera și  a face lucrul mai bine decât  până la moment,  24 de cadre didactice din raion, la începutul anului de studii 2022-2023, s-au înscris la Programul de master cu genericul  INTER- , TRANSDISCIPLINARITATE ȘI TEHNOLOGII DIDACTICE    la 𝑪𝒂𝒕𝒆𝒅𝒓a 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒎𝒃𝒂 𝒔̗𝒊 𝒍𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒂̆ a 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚̆𝐭̗𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐬̗𝐢 𝐈𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 a UPS ,, I. Creangă” din Chișinău.

    Timpul dedicat studierii a zburat, și   în zilele de 25 și 26 ianuarie , recent,  a avut loc   susținerea cu BRIO a  tezelor de master  de către toți 40 de specialiști.

     Noi, masteranzii de la Fălești, aducem multumiri  cordiale domnului  Adrian Ghicov , doctor  habilitat, conferențiar universitar, părintelui spiritual al programului ,  care ne-a fost  zi de zi alături, ne-a învățat  prin exemplul propriu, ne-a ghidat, ne-a  încurajat,  ne-a dat aripi de zbor spre noi idealuri pedagogice și ne-a condus spre un final  valoros.

     Astfel, corpul didactic al profesorilor din raion  s-a completat cu 24 de  deținători ai titlului de master în științe ale educației.

     Bucură faptul că rândurile titularilor  din raionul nostru  le-au completat 10 specialiști de Limbă și literatură română, 6 învățători la clasele primare, 3 profesori de limbi străine, 2 cadre didactice de Biologie, 1 specialist de Chimie, 1 de Geografie și  1  educator.

Felicitări, dragi colegi!

    Și țineți minte că acest nume   atribuit recent ne responsabilizează,   începând chiar cu ziua de azi, să  aplicăm în practică  cele învățate la curs și  să asigurăm aplicarea unor metodologii transdisciplinare, care să ofere elevilor trăiri transdisciplinare semnificative pentru generarea de atitudini transdisciplinare în contextul antrenării abilităţilor pragmatice în bază de competenţe transdisciplinare generale (metodologice) şi metacognitive, dar şi de competenţe disciplinare dobândite disparat în cadrul diverselor discipline.

   În numele dumneavoastră , vin cu plecăciuni și recunoștință  în fața tuturor profesorilor universitari,  conducerii facultății și universității,  cu mulțumiri  pentru susținere șefei DGEC Fălești, dna Mariana Osadța, tuturor celor care ne-au fost alături.

  Totodată, îndemnăm și celelalte cadre didactice din raion să  aceseze la asemenea programe, îndeosebi la acesta  - testat de noi și parcurs în   permanentă stare de bine .   Vă asigurăm de  susținerea și ajutorul nostru! Galerie foto.

                                                                                               A.Saviuc , șefă DMCFPC.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI