icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

       Profesorii de limbă și literatură română din școlile raionului  au avut azi  o zi de muncă asiduă  în cadrul seminarului metodic desfășurat în incinta LT ,, I.Creangă ” din or.Fălești  care s-a dovedit  a fi  o gazdă ospitalieră  și  a creat condiții favorabile  pentru desfășurarea activității.

       Obiectivul central al seminarului a fost  formarea profesională a cadrelor didactice, în scopul asigurării  formării / dezvoltării competențelor transdisciplinare  ale elevilor,  prin prisma disciplinei pe care o predau, fapt tălmăcit și  practicat  în activitățile propuse și desfășurate în prima parte a seminarului.

      Lecția practică desfășurată în continuare  de Dna Lungu Aliona, cu profesorii în rol de elevi, i-a   surprins pe aceștia prin activitățile interactive  propuse la subiectul  Interpretarea textului literar Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de L.Blaga din perspectiva teoriei inteligențelor multiple.

        Totodată  s-au pus unele accente pe  aplicarea Nomenclatorului  tipurilor   de documentație   școlară   la aspectul  activitatea cadrului didactic  și   a  documentelor  ce țin de  activitatea  Comisiei metodice, pe unele  aspecte  ce vizează  procesul de atestare a cadrului didactic, s-au discutat modele de proiectare didactică de lungă durată la disciplină pentru clasele  a V-a și a X-a.

       Aduc mulțumiri tuturor celor implicați în desfășurarea seminarului, participanților  și  profesorilor din liceul gazdă care ne-au fost alături  în activitatea de azi  și, îndeosebi,  Dnei Aliona Lungu, manager și profesor .

       Aștept  să fie diseminate atât   materia de la întrunire, cât și  rezultatele aplicării  în practică a ideilor, experienței  obținute, drept  dovadă a competențelor profesionale dezvoltate ale pedagogilor  beneficiari. Galerie foto.

                                                                                    A.Saviuc , șef DMCFPC

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI