icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

HOTĂRÎRE  Nr.876 din  22.12.2015  cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor.

HOTĂRÎRE Nr. 802 din  29.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

Dispoziție nr.37-d din 08.08.2016 Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru evaluarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2016-2017

Hotărâre nr.930 din 29 iulie 2016 Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2016-2017

Calendar al datelor remarcabile internaţionale şi naţionale.

Ordinul nr.1097 din 18 noiembrie 2015  Cu privire la Programul activităţilor extraşcolare în învăţământul secundar general pentru anul 2016.

Ordinul nr.1098 din 18 noiembrie 2015 Cu privire la activităţile de susţinere a elevilor dotaţi pentru anul 2016.

HOTĂRÎRE Nr. 201 din  11.03.2009  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  Deschide 

COD Nr. 1107 din  06.06.2002 CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA Deschide

COD Nr. 225 din  30.05.2003 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA  Deschide

LEGE Nr. 780 din  27.12.2001 privind actele legislative Deschide

LEGE cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei. Deschide

LEGE cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei în rusă. Deschide

LEGE privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Deschide

LEGE privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi în rusă. Deschide

Orarul programului de formare la nivel local a cadrelor didactice în domeniul organizării activităţilor cu părinţii februarie-decembrie 2014 Deschide

Suport de curs oferit în cadrul stagiului de formare de lungă durată pentru formatorii locali în domeniul lucrului cu părinţii elevilor Deschide

Program de Dezvoltare Educaţia Incluzivă 2011-2020

Strategia Educaţie 2020

Hotărîrea de Guvern 732 din 16 septembrie 2013

Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2010-2013

LEGE Nr. 140 din 14.06.2013

LEGE nr. 60 din 30.03.2012

Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08.04. 2014  privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime și potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului. Deschide

Codul de etică al personalului din instituțiile de învățămînt general și profesional tehnic. Deschide

Codul de etică al cadrului didactic.  Deschide

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994.

2. Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003.

3. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

4. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

5. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

6. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare.

7. Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

8. DECRETUL nr. 178 din 08.08.1992 Cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmânare a acestor distincţii.

9. Legea nr. 1123 din 30.07.1992 Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova.

10. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

12. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.

13. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014.

14. LEGE Nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii.

15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

16. Hotărârea Guvernului nr.351 din 29.05.212 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale.

17. Hotărârea Guvernului nr. 903 din 30.10.2014 pentru aprobarea regulamentului cu privire la transportarea elevilor.

18. Hotărârea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.

19. Hotărârea Guvernului nr. 270 din 13.04.2007 cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional educațional.

20. Hotărârea Guvernului nr. 899 din 27.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor.

21. Hotărârea Guvernului nr.72 din 10.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, structurii și efectivului limită ale acesteia.

22. Hotărârea Guvernului nr. 898 din 27. 10.2014 cu privire la Inspectoratul Școlar Național.

23. HOTĂRÂRE de Guvern Nr. 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a acestuia.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI