Raport de activitate Instituțiilor de învățământ  general pentru anul de studii 2020 – 2021

 

1             Gimnaziul Albineţul Vechi

2             Gimnaziul Bocani

3             Gimnaziul „ Gh. Vrabie”, Călinești

4             Gimnaziul”I. Dumeniuk”, Călugăr

5             Gimnaziul "E. Coşeriu", Catranîc

6             Gimnnaziul Chetriş

7             Gimnaziul Ciolacu Nou

8             Gimnaziul Ciolacu Vechi

9             Gimnaziul Egorovca

10           Gimnaziul Făleştii Noi

11           Liceul Teoretic "M.Eminescu", Fălești

12           Liceul Teoretic „I.Creangă”, Fălești

13           Liceul Teoretic "A.Puşkin", Fălești

14           Gimnaziul „M.Corlăteanu”, Glinjeni

15           Gimnaziul Hiliuţi

16           Gimnaziul Horeşti

17           Gimnaziul Ilenuţa

18           Gimnaziul Izvoare

19           Gimnaziul Logofteni

20           Gimnaziul Mărăndeni

21           Gimnaziul Musteaţa

22           Gimnaziul "Ştefan cel Mare şi Sfînt", Năvârneț

23           Gimnaziul ” S. Moraru”, Obreja Veche

24           Gimnaziul „N. Dabija”, Pînzăreni

25           Gimnaziul "D. Cantemir", Pârlița

26           Gimnaziul Pompa

27           Gimnaziul Popovca

28           Gimnziul Pruteni

29           Gimnaziul "A. Mateevici", Răuțel

30           Gimnaziul„D. Gherman”, Risipeni

31           Gimnaziul„Gr. Vieru”, Sarata Veche

32           Gimnaziul "V. Alecsandri", Scumpia

33           Gimnziul Taxobeni

   
Copyright © 2021 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI