CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

FELICITĂRI  

   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

 sime

COVID

CNPDC

 

   

Burse de Excelenţă pentru profesori în IT

Ediția a IV-a

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse de Excelenţă pentru profesori în IT”, ediţia 2018-2019, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

  Proiectul are drept scop susţinerea profesorilor de informatică, care activează în gimanziile și liceele din RM, prin oferirea, în bază de concurs, a 25 de granturi a câte 25000 lei, inclusiv a câte un laptop.

Fundaţia Orange Moldova, în calitate de partener al proiectului, îşi propune să promoveze angajarea și continuarea activității didactice a profesorilor de informatică în instituţii de învăţământ mediu din Moldova, unde se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încât specialiştii să beneficieze de susţinere în activitatea lor pedagogică.  

Condiţii de participare la proiect:

La momentul aplicării la proiect, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
·         să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;
·         să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare din RM, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţile pedagogice în informatică şi/sau alte relevante domeniului IT;
·         să activeze în calitate de profesor de informatică, pe durată nedeterminată, în gimnaziile și liceele din RM (cu excepţia or. Chişinău);
  • vârsta limită a aplicanţilor să fie până la 40 ani (inclusiv);
·         să demonstreze reuşită academică și profesională.
Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice.

Nu sunt eligibili profesorii care au beneficiat de burse în edițiile precedente ale proiectului.

 

Termen EXTINS de aplicare – 6 martie 2019!

Formularele de aplicare și informații suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, sau pe http://www.eac.md/ro/.

Contacte recepție: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 -------------------------------------------------------------------------

Заслуженные Стипендии для преподавателей в сфере ИТ

Выпуск IV

Информационно-Образовательный Центр объявляет о старте проекта «Заслуженные Стипендии для преподавателей в сфере информационных технологий», выпуск 2018-2019. Проект реализуется в партнерстве и при полной финансовой поддержке Фонда Orange Moldova, при содействии Министерства Образования, Культуры и Исследований РМ.

Цель проекта – поддержать учителей информатики, работающих в гимназиях и лицеях Республики Молдова, предоставив им на основе конкурса 25 грантов по 25 000 леев, включая по ноутбуку.

В качестве партнёра проекта Фонд Orange Moldova стремится сделать работу учителей информатики более привлекательной, мотивировать и удерживать специалистов в учебных заведениях, решать проблему острой нехватки педагогических кадров, предлагая для них финансовое стимулирование и поддержку в профессиональной деятельности.

Условия участия в проекте:

Подавая заявку на участие в проекте, кандидатам необходимо отвечать следующим условиям:
·         быть гражданином и резидентом РМ;
·         быть выпускником высшего учебного заведения РМ, цикл Лиценциат и/или Магистратура, педагогическая специальность в области информатики и/или другая соответствующая специальность в ИТ;
·         работать преподавателем информатики на основании бессрочного договора в гимназии, лицее РМ (исключая город Кишинэу);
  • возраст кандидатов не должен превышать 40 лет (включительно);
·         демонстрировать академические и профессиональные успехи.
В рамках реализации проекта исключается возможность дискриминации по религиозным или этническим признакам.

К участию в конкурсе не допускаются учителя, получавшие стипендии в предыдущих выпусках проекта.

ПРОДЛЕННЫЙ срок подачи заявок – 6 марта 2019!

Бланки заявок и дополнительную информацию можно получить в Информационно-Образовательном Центре по адресу ул. А. Пушкина 16, мун. Кишинэу, MD 2012, а также на http://www.eac.md/ro/.

Приемная: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Координатор проекта – Ольга Русу, тел.: 068220076, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

   
Copyright © 2021 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.