Luni, 04.04.2016, în incinta IP Gimnaziul Taxobeni Rudnic Nina a desfășurat ora de dirigenție cu elevii cl.a 7-a și a 9-a cu tema ,,Cernobîl-o durere a tuturor”. Cu 30 de ani în urmă la data de 26.03 la Centrala Nucleară de la Cernobîl a avut loc explozia reactorului 4, care se numără printre cele mai mari dezastre produse de om.

        Puțini au fost cei care au știut ce s-a întîmplat de fapt.

        După prezentarea în PPT a unor secvențe a evenimentelor de atunci, în urma discuțiilor și a lucrului în grup elevii au dedus cauzele accidentului - factorul uman și pregătirea insuficientă a echipei de specialiști. Galerie Foto.

Ziua ușilor deschise

    Spațiu creator și moderator de destine, IP Liceul Teoretic ,,Gheorghe Vrabie” și-a deschis larg ușile marți, 30 martie 2016, în fața preșcolarilor și părinților de la grădinițele nr.1 și nr.2 Călinești și grădinița Hîncești, interesați să o viziteze pentru a cunoaște echipa cadrelor didactice și facilitățile oferite pentru anul școlar 2016-2017.

    Evenimentul organizat a fost punctul de atracție și pentru elevii claselor a IX –a din satele Hîncești și Chetriș, care doresc să-și continue studiile la liceu. Fiecare oaspete a fost întîmpinat cu multă căldură, conduși în sălile de clasă, astfel cunoscînd perspectivele, care le vor avea, înscriindu-se în clasa a X-a de liceu. În cabinetul de chimie elevii din cele trei sate au asistat la o oră publică cu subiectul: „Hidrocarburi nesaturate: obținerea, proprietăți fizice și chimice ”, realizată de Bistrița Ruslan, profesor de chimie. Mai mult,  elevii au avut posibilitatea să discute cu învățătorii și profesorii din instituție, să participe la starturile vesele, organizate special pentru această ocazie.

   Cei prezenți au urmărit un program artistic, în care s-a regăsit muzica, dansul, poezia și voia bună.

   Instituția din Călinești îi așteaptă la admitere și speră că mulți dintre ei vor deveni elevi de performanță.. Galerie Foto.

Stimați manageri, am atașat ordinul nr. 216 din 22 martie 2016 Cu privire la pilotarea Modelului național de practici ,,Acțiuni concrete-ÎMPREUNĂ-pentru fiecare copil”. 

Decizie 01/15 din 17 martie 2016

  Pe măsură ce tehnologiile informaționale sînt integrate în toate activitățile din orice domeniu, capacitatea de a utiliza aceste tehnologii și de a ține pasul cu evoluția lor rapidă a devenit o condiție obligatorie, întrucît tehnologiile digitale transformă fiecare aspect al vieții, de la stilul de viață personal la activitatea de la locul de muncă.

               Astfel, e cert faptul că în secolul XXI cadrele didactice trebuie să posede competenţe digitale pentru a face față provocărilor erei informaționale. Necesitatea deținerii unui anumit nivel de competențe digitale pentru profesori e parte integrantă a competențelor profesionale.

                 Și seminarul metodico-practic dn data de 24 martie 2016 desfășurat în baza ordinului DGE nr. 132 din 16 martie 2016 în IP Gimnaziul Ciolacu Nou, cu profesorii de limba și literatura rusă din școlile alolingve din raion, la subiectul ,,Utilizarea TIC la orele de limbă și literatură rusă ca sursă de motivare și provocare a elevilor pentru studierea disciplinelor numite”, a avut ca obiectiv diseminarea bunelor practici la acest aspect și formarea/motivarea profesorilor pentru deținerea un nivel mai înalt de competențe digitale.

           În cadrul seminarului, în urma comunicării prezentate de Aliona Saviuc, cei prezenți au confirmat că nivelul de utilizare TIC de către profesorii din catedră, la orele de limba și literatura rusă, este  insuficient pentru asigurarea succesului și eficienței lecțiilor contemporane.  De aceea cadrele didactice au decis să se preocupe mai serios de formarea competențelor digitale în cadrul seminarelor următoare. Galerie Foto.

DGE Fălești, roagă cadrele didactice și manageriale interesate de seminarele propuse să se adreseze la specialistul principal Apostol Altair (025924068) pentru a se înscrie în grupă.index1

Notă: Cursurile vor fi gratis.

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la cazul de electrocutare cu populația în IE casnice. mapa

 

În conformitate cu Instrucţiunea privind procedurile de administrare a Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor (în continuare SAPD), aprobată prin Ordinul nr. 35 din 28 ianuarie 2015 şi în scopul asigurării corectitudinii datelor introduse în SAPD cu referire la candidaţii la examenul de bacalaureat, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare
comunică.

În perioada 20 martie - 30 martie 2016 se va realiza verificarea on-line a datelor înmagazinate în SAPD pentru fiecare candidat la examenul de bacalaureat, sesiunea 2016.

Totodată, menţionăm că în pct.33, Secţiunea 5, cap.II al Instrucţiunii privind procedurile de administrare a SAPD este stipulat că „Comisia responsabilă de verificarea datelor introduse în SAPD la nivel de instituţie verifică datele din print-screen-un\e candidaţilor imprimate (Anexa nr. 3 sau Anexa nr.4 la Instrucţiune). După verificare, print-screen-urile candidaţilor sînt semnate de către: membrii Comisiei responsabile de verificarea datelor introduse în SAPD la nivel de instituţie, candidat, directorul instituţiei de învăţămînt şi se aplică ştampila instituţiei de învăţămînt. Aceste documente se păstrează în instituţia de învăţămînt timp de un an”.

Verificarea datelor personale ale candidaţilor la examenul de bacalaureat înmagazinate în SAPD se realizează accesînd pagina Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare aee.edu.md, compartimentul SAPD.

 

Stimați profesori de limba română , engleză , franceză!!!

Vă remit oferta de carte propusă de Editura ARC, 2016

Pentru comenzi mă contactați. index1

                                                                                   Cu respect , A. Saviuc

Stimați manageri am atașat ACT de prestare a consultanței care au fost repartizate la seminarul de la data 10.03.2016 la Liceul Teoretic ”M.Eminescu”, Rog sa fie îndeplinit  și prezentat. Tel de contact 2-27-63 index1

P.Voronețchi, specialist principal, DGE, Fălești

 

inatentia

1

2

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI