Parteneriat pentru performanță educațională

 La data de 23 noiembrie 2022, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, de comun acord cu Consiliul Raional Fălești, au fost gazdă unui eveniment important în dezvoltarea parteneriatelor educaționale – Simpozionul „Tradiție și Performanță în Educația Europeană”, organizat și desfășurat în incinta Palatului de Cultură „Mihai Volontir”, or. Fălești.

 Comitetul de organizare a Simpozionului a fost constituit din:

 1. Dr. Petrișor DUMITRESCU, Consulul General al României la Bălți;
 2. Prof. univ. dr. Silvius STANCIU, Prorector Universitatea „Dunărea de
  Jos” din Galați, România;
 3. Conf.univ. dr.Gina Aurora NECULA, Decan Facultatea Transfrontalieră -
  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România;
 4. Conf. dr. ing. Maricica STOICA, Prodecan, Facultatea Tranfrontalieră -
  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România;
 5. Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului Fălești;
 6. Mariana OSADȚA, șef Direcție Generală Educație și Cultură Fălești;
 7. Ec. Marius MITREA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România;
 8. Mihai CREȚU, jurist, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.

         Ceremonia de deschidere a evenimentului a început cu intonarea Imnurilor de Stat a Republicii Moldova și a României. Mesaje de salut au adresat Consulul General al României la Bălți, Dr. Petrișor DUMITRESCU și Profesorul universitar dr. Silvius STANCIU, Prorector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România.

         Conform  unei agende de lucru, în cadrul Simpozionului au fost prezentate următoarele subiecte:

 • „Tradiție în performanță” – 74 de ani de învățământ superior și de cercetare academică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
                                                           (prof. univ. dr. Silvius STANCIU)
 • Parteneriate educaționale Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România – Republica Moldova, 22 de ani de tradiție în performanța academică.
  (Conf. univ. dr. ing. Maricica STOICA)

La finalul evenimentului au răsunat mesaje de mulțumire din partea vicepreședintele raionului, Veaceslav TAMBUR și dna Osadța Mariana, șef  DGEC Fălești. Galerie foto.

De asemenea, au fost adresate alocuțiuni din partea președinților consiliilor raionale și șefilor direcțiilor de învățământ din raioanele: Glodeni, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Ocnița.

         Simpozionul organizat a avut drept scop dezvoltarea parteneriatelor educaționale între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și instituții de învățământ din Republica Moldova, cu sprijinul Autorităților Publice Locale și Raionale.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI