,,Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș.”

  Măsura în care oamenii sunt capabili să se dezvolte depinde de nevoile pe care aceștia le au și pe care caută să și le satisfacă, astfel, dezvoltarea noastră profesională reprezintă un proces de învățare care derulează pe toată durata vieții.

 În încercarea de a acumula un bagaj cât mai vast de cunoștințe și experiențe, la data de 02 și 09 noiembrie 2022, au fost desfășurate două ateliere de lucru cu genericul: ,,Aplicarea eficientă a instrumentelor de evaluare. Elaborarea matricei de specificație și a schemei de notare pentru testul sumativ la limba străină.”

  În cadrul atelierelor, profesorii au studiat ce este un test docimologic, care sunt funcțiile lui, criteriile de clasificare, dar și etapele proiectării unui test.

 Pornind de la noțiunea de itemi, s-a analizat o clasificare a acestora, iar pentru fiecare tip au fost aduse exemple valide.

 Cât privește matricea de specificație, participanții la ateliere au discutat despre tehnica proiectării testului în baza competențelor, despre cum poate fi proiectată o matrice și care sunt pașii de urmat în realizarea acesteia.

 Pornind de la structura clasică a unei matrice de specificație, profesorii au lucrat individual, în baza unor scheme și formule, la crearea de matrice.

 Tot aici s-a făcut delimitarea dintre baremul de corectare, baremul de notare și scala de convertire a punctelor în note.

 Schimbul de bune practici a fost asigurat de către profesoarele de limbă străină Harabajiu Tatiana, Câșlaru Ecaterina, Doboș Tatiana din IP LT ,,M. Eminescu”, Juc Irina, IP Gimnaziul Chetriș și Andrieș Alla, IP Gimnaziul Ilenuța.

 În speranța că informația disiminată în cadrul atelierelor de lucru va facilita procesul de elaborare a matricei de specificație și a testelor docimologice utilizate în evaluarea rezultatelor la limba străină, profesorilor li s-a propus să  respecte rigorile enunțate în cadrul atelierelor. Galerie foto.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI