,,Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș.”

   În perioada 28 aprilie-11 mai 2022, DGEC Fălești  a întrunit în ședințe de lucru, comisiile raionale de atestare pe disciplini școlare și de profil.

  Cadrele didactice care au optat pentru conferirea gradului didactic doi și confirmarea gradului didactic unu și superior și-au demonstrat competențele dezvoltate în domeniul pedagogiei și didacticii disciplinelor de studii, au prezentat produsele, au soluționat personalizat și original studiile de caz și au susținut interviul de performanță, dând dovadă de motivare, dedicație, entuziasm, profesionalism și măiestrie.

  Cadrele manageriale au prezentat cu succes Rapoartele de autoevaluare și Planurile manageriale, care au demonstrat un potențial bun al echipei manageriale din raion.

  În rezultatul evaluării au fost conferite/ confirmate grade didactice și manageriale pentru 53 de cadre didactice și de conducere.

  Aceste probe au dus la stabilirea nivelului de competență în conformitate cu standardele profesionale, la promovarea prestigiului profesiei de pedagog, la valorificarea practicilor de succes și  diseminarea acestora, dar și la stimularea creativității profesionale.

 Adresăm felicitări  tuturor cadrelor didactice supuse atestării, care au depus eforturi maxime în fața tuturor provocărilor și au contribuit printr-un efort comun la prosperarea comunității profesionale din raion. Galerie foto.

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI