Maxima zilei  

Nu vedem lucrurile cum sunt ele, vedem în funcție de cum suntem noi.  Anais Nin

   

FELICITĂRI  

   
January 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

siguranta pe internet

 

   
   
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE FĂLEȘTI
      anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul DGE Fălești:Șef adjunct.
 
Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.
Denumirea autorităţii publice: Direcția Generală Educație Fălești
Sediul autorităţii publice: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 50.
Termenul limită de depunerea a dosarelor de participare – 30.07.2019, ora 17.00.
Persoana responsabilă de primirea actelor: Anatolie Marchevici;
Tel. 0259 2 32 85; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Web site: www.dge-falesti.org
 
Sarcinile de bază:
 1. Organizarea și conducerea activității DGE, exercitând prerogative de putere publică în sistemul de învățământ;
 2. Implementarea politicilor de stat în domeniul învățământului în cadrul instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raion;
 3. Asigurarea și monitorizarea executării legislației în domeniul educației în cadrul instituțiilor de învățământ din raion;
 4. Determinarea orientărilor prioritare și elaborarea politicilor locale de organizare, funcționare și dezvoltare a învățământului;
 5. Reprezentarea DGE în relațiile cu instituțiile, organele și organizațiile centrale și locale, persoane juridice și fizice, mediul de afaceri, societatea civilă;
 6. Planificarea și aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ, delimitarea districtelor școlare ale instituțiilor de învățământ aflate în subordine în corespundere cu posibilitățile, necesitățile și perspectivele de dezvoltare a localităților din teritoriul dat și asigurarea funcționării eficiente a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;
 7. Prezentarea propunerilor consiliului raional de înființare/reorganizare/lichidare a instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar de nivel raional (cu excepția celor ce țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), precum și a instituțiilor de învățământ special (de nivel raional), în condițiile stabilite de lege.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice 

 • Studii superioare în domeniul educației, administrației publice.
 • experienţă profesională de minim 4 ani în domeniu.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea practicii manageriale;
 • Cunoașterea aprofundată a legislației în domeniu de activitate;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, etc.
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Abilităţi:

 • Planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale-dezvoltare foarte bună;
 • Abilități de comunicare verbal și în scris.

Atitudini/Comportamente: imparțialitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvîrșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

        Candidaţii vor depune dosarul de concurs  care va conţine:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
f) certificat medical;
g) cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel:0 (259) 2-30-62.

 Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 • Codul educației (Legea nr. 152 din 17.07.2014);
 • Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 ”Cu privire la aprobarea  Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013 ”Cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul raional de asistență psihopedagogică„;
 • Hotărârea Guvernului nr.523 din 11.07.2011 ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul II;
 • Hotărârea Guvernului nr.944 din 14.11.2014 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ”Educația”.


   
Copyright © 2020 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.