În atenția președinților comitetelor sindicale

Directorului instituției de învățământ, Președintelui comitetului sindical,

La data de 15 decembrie 2017, ora 8.30, în incinta Casa de creație, or. Fălești, se va desfășura ședința lărgită a activului sindical.

Președinții organizațiilor sindicale vor ridica banii pentru organizarea sărbătorilor de Anul Nou.

Prezența președinților comitetelor sindicale a organizațiilor sindicale primare este obligatorie.

Activitatea se desfășoară în conformitate  Planul de activitate al CR Fălești al Sindicale a Educației și Științei și este coordonată cu șefa DGE.

Cu respect, Silvia Voloșciuc, președinte CRFălești SEȘ.

                Directorului instituției de învățământ,  Președintelui comitetului sindical,
                                   Contabililor instituțiilor de învățământ și APL.

   La data de 23 noiembrie 2017, ora 9.30, în incinta Școlii de muzică, or. Fălești, se va desfășura seminarul de instruire (agenda se anexează) pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ din raionul Fălești: președinți ai comitetelor sindicale, manageri ai instituțiilor de învățământ, contabili. Prezența este obligatorie.

       În calitate de formatori vor fi prezenți reprezentanții CNSM, dnul Sainciuc Sergiu, dnul Preguza Ion. Este rugămintea, toate întrebările ce țin de relațiile de muncă, legislație, aplicare și implimentare să fie pregătite și adresate în scris în cadrul seminarului.

   Amintim, că conform art.33,al.5, Legea sindicatelor din 19 octombrie 2000, pentru îndeplinirea obligațiilor obștești în interesele membrilor de sindicat în perioada participării la adunările sindicale, învățământul sindical, seminarele, congresele și conferințele convocate de sindicate, participanții, membrii organelor elective sunt eliberați de la locul de muncă de bază, păstrându-li-se salariul mediu.

   Activitatea, se desfășoară în conformitate cu Hotărârea Biroului Executiv al CR Fălești al FSEȘ nr.3/5, din 28.09.2017 și este coordonată cu șeful DGE Fălești.

Agenda de lucru.

Cu respect, Silvia Voloșciuc, președinte CR Fălești FSEȘ.

Stimaţi manageri, am ataşat

Acordul Adițional la Convenția colectivă (nivel ramural) pe anii 2016 – 2020.

Silvia Voloșciuc, președinte CRFSEȘ

Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

din Republica Moldova

HOTĂRÎRE

15 martie 2017                                                                                                                                                       m.Chişinău 

Cu privire la acţiunile FSEŞ ca rezultat al întreruperii
negocierilor cu Guvernul Republicii Moldova
întru soluţionarea revendicărilor FSEŞ

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei a înaintat Guvernului, în luna octombrie 2016, următoarele revendicări:

 1. 1.Egalarea salariului pentru categoria I de salarizare a RTU cu mărimea minimului de existenţă, începând cu 1 ianuarie 2017.
 2. 2.Majorarea salariului de funcţie al personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%, începând cu 1 ianuarie 2017.
 3. 3.Majorarea indemnizaţiilor unice acordate tinerilor specialişti din ramură, la plasarea în câmpul muncii, stabilindu-le în mărime de 50 mii lei (studii medii speciale) şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).
 4. 4.Reducerea, începând cu 01.01.2017, a normei didactice pentru tinerii specialişti, în primii 3 ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie.
 5. 5.Recalcularea anuală, necondiţionată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii.
 6. 6.Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

În rezultatul acţiunilor de protest din 17 ianuarie 2017, în scopul negocierii şi identificării căilor de soluţionare a revendicărilor FSEŞ, Guvernul RM a invitat reprezentanţii FSEŞ la dialog. A fost creată Comisia de negocieri, formată din reprezentanţii FSEŞ şi ai Guvernului. În rezultatul demarării negocierilor, FSEŞ a decis suspendarea acţiunilor de protest pe parcursul acestora, pentru o perioadă de două luni.

Informaței referitir la negocierile CGFSEȘ

În rezultatul acţiunilor de protest din 17 ianuarie 2017, organizate de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei la cerinţa membrilor de sindicat şi pentru a negocia revendicările FSEŞ, Guvernul a propus crearea unei Comisii de negocieri, formată din reprezentanţii FSEŞ şi ai Guvernului. FSEŞ a decis suspendarea acţiunilor de protest pe parcursul negocierilor, pentru o perioadă de 2 luni.

Astfel, în perioada 17 ianuarie - 10 martie 2017, inclusiv, au avut loc 4 şedinţe ale Comisiei de negocieri. În urma discuţiilor purtate, au fost agreate unele soluţii propuse de Guvern. Totodată, la solicitarea părţii guvernamentale, FSEŞ a acceptat termenul de o lună, în scopul identificării surselor pentru majorarea salariilor angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice.

Astăzi, la 10 martie 2017, partea guvernamentală a venit cu următoarea propunere – majorarea salariului pentru categoriile 1-6 ale Reţelei tarifare unice cu 10%. Această propunere a stârnit nemulţumire şi revoltă din partea reprezentanţilor FSEŞ.

Ţinând cont de faptul că argumentele reprezentanţilor FSEŞ nu au fost auzite de partea guvernamentală, în semn de dezacord, reprezentanţii FSEŞ au întrerupt negocierile şi au părăsit şedinţa.

Comisia din partea Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei a propus convocarea şedinţei în plen a Consiliului General al FSEŞ pe data de 15 martie, curent (Casa Sindicatelor, sala et.1, ora 10.00), cu invitarea dlui Pavel Flilip, prim-ministru, dnei Corina Fusu, ministru al educaţiei, şi a membrilor Comisiei de negocieri. Şedinţa în plen va lua decizia cu privire la acţiunile ulterioare ale FSEŞ.

ACORD ADIȚIONAL pentru modificarea și completarea Convenției colective nivel de ramură pe anii 2016-2020.

Stimati colegi, Vă aducem la cunoștință Conventia colectivă nivel ramural 2016-2020, este deja semnată și în vigoare. mapa

 

Directorului instituției de învățămînt,  Președintelui comitetului sindical,

   În scop de eficientizare a conlucrării dintre organele sindicale și organele administrative, determinare a problemelor cu care se confruntă angajații din învățămînt, la data de 13 aprilie 2016, în vizită de lucru în instituțiile de învățămînt din raion se vor găsi reprezentanții Consiliului General al Federației Sindicatului Educației și Științei.

În acest context, Va aducem la cunoștință reperele principale care vor fi analizate în cadrul vizitei:

 1. 1.Evidența membrilor de sindicat în organizațiile sindicale primare ( lista membrilor de sindicat, fișele de evidență a membrilor de sindicat). Perfectarea documentelor sindicale, conform nomenclatorului propus anterior.
 2. 2.Prezența documentelor: Statut; Convenție Colectivă; Ghidul liderului sindical, altă literatură distribuită.
 3. 3.Planificarea activității comitetelor sindicale. Realizarea activităților planificate. Problemele discutate la ședințe.
 4. 4.Periodicitatea convocării ședințelor comitetelor sindicale. Actualitatea chestiunilor examinate. Conținutul concret al deciziilor aprobate și executarea lor.
 5. 5.Funcționalitatea comisiei pentru dialog social ,,angajator-salariat″.
 6. 6.Negocierea și semnarea CCM. Înlesniri suplimentare negociate în CCM.
 7. 7.Raporturile de muncă( angajarea, încetarea CIM, concedierea salariaților).
 8. 8.Respectarea legislației privind timpul de muncă și timpul de odihnă, securitatea și sănătatea în muncă; retribuirea muncii.
 9. 9.Conlucrarea cu APL, inspectoratul teritorial al muncii.
 10. 10. Modalitatea de informare a colectivului vizînd aprobarea și executarea bugetului instituției.

Cu respect, Silvia Voloșciuc, președinte CRFSEȘ.

Stimați colegi,

   În scopul executării Hotărîrii BE al Consiliului General al SEŞ nr.06 din 23 decembrie 2015, a CR Fălești FSEȘ nr. 4 din 03 februarie 2016 şi antrenării mai largi a angajaţilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în procesul de creaţie, organizării creativ a timpului liber, evidenţierii şi promovării celor mai bune colective de activitate artistică, solişti din sistemul preuniversitar / preşcolar, păstrării și promovării tezaurului național cultural, la data de 03.04.2016 cu începere la ora 9.00, în incinta Liceului Teoretic ,, M. Eminescu″ or. Făleşti se va desfăşura Festivalul creaţiei artistice a angajaţilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, Ediția XV, etapa raională. Sunt așteptate atît colectivele care au prezentat oferta pentru participare, cit și doritorii de a viziona acest spectacol frumos.

Cu respect,

Silvia Voloşciuc, preşedinte al CRFăleşti al FSEŞ.

          

- Durata concediului de odihnă anual al salariaților din sistemul educațional. index

- Regulament cu privire la acordarea premiilor și a ajutorului material angajaților din instituție. index

       - Lista profesiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore,urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 ore. index

           - Lista locurilor de muncă şi lucrărilor concrete pentru care se stabilesc sporuri de compensaţie pentru munca prestată în condiții nefavorabile.index       

       - Durata concediilor suplimentare plătite pe motive familiale,exprimate în zile lucrătoare.index

       - Calcularea salariului.index

       - Contract individual de muncă.index

      - Contract colectiv de muncăindex

                                          

CONVENŢIE COLECTIVĂ (nivel ramural) pe anii 2011-2015. index

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI