CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

FELICITĂRI  

   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

siguranta pe internet

   
   

                                                    Anunț          

Stimați colegi,

         Vă prezint lista instituțiilor de învățământ, care nu au ridicat biletele de tratament pentru maturi, pentru anul 2018, dar cărora li se repartizează bilete de tratament prin intermediul sindicatelor în baza deciziei CNA.

ACORD ADIȚIONAL nr.3 la Convenția Colectivă pe anii 2016-2020.

                                                          Anunț urgent            

Stimați colegi,

          Vă prezint lista instituțiilor de învățământ, care nu au ridicat biletele de tratament pentru maturi,pentru anul 2018, dar cărora li se repartizează bilete de tratament prin intermediul sindicatelor în baza deciziei CNAS:

Stimați colegi,

          Vă prezint lista instituțiilor de învățământ, cărora li se repartizează bilete de tratament prin intermediul sindicatelor în baza deciziei CNAS:

  În atenția președinților comitetelor sindicale

Directorului instituției de învățământ, Președintelui comitetului sindical,

La data de 15 decembrie 2017, ora 8.30, în incinta Casa de creație, or. Fălești, se va desfășura ședința lărgită a activului sindical.

Președinții organizațiilor sindicale vor ridica banii pentru organizarea sărbătorilor de Anul Nou.

Prezența președinților comitetelor sindicale a organizațiilor sindicale primare este obligatorie.

Activitatea se desfășoară în conformitate  Planul de activitate al CR Fălești al Sindicale a Educației și Științei și este coordonată cu șefa DGE.

Cu respect, Silvia Voloșciuc, președinte CRFălești SEȘ.

                Directorului instituției de învățământ,  Președintelui comitetului sindical,
                                   Contabililor instituțiilor de învățământ și APL.

   La data de 23 noiembrie 2017, ora 9.30, în incinta Școlii de muzică, or. Fălești, se va desfășura seminarul de instruire (agenda se anexează) pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ din raionul Fălești: președinți ai comitetelor sindicale, manageri ai instituțiilor de învățământ, contabili. Prezența este obligatorie.

       În calitate de formatori vor fi prezenți reprezentanții CNSM, dnul Sainciuc Sergiu, dnul Preguza Ion. Este rugămintea, toate întrebările ce țin de relațiile de muncă, legislație, aplicare și implimentare să fie pregătite și adresate în scris în cadrul seminarului.

   Amintim, că conform art.33,al.5, Legea sindicatelor din 19 octombrie 2000, pentru îndeplinirea obligațiilor obștești în interesele membrilor de sindicat în perioada participării la adunările sindicale, învățământul sindical, seminarele, congresele și conferințele convocate de sindicate, participanții, membrii organelor elective sunt eliberați de la locul de muncă de bază, păstrându-li-se salariul mediu.

   Activitatea, se desfășoară în conformitate cu Hotărârea Biroului Executiv al CR Fălești al FSEȘ nr.3/5, din 28.09.2017 și este coordonată cu șeful DGE Fălești.

Agenda de lucru.

Cu respect, Silvia Voloșciuc, președinte CR Fălești FSEȘ.

Stimaţi manageri, am ataşat

Acordul Adițional la Convenția colectivă (nivel ramural) pe anii 2016 – 2020.

Silvia Voloșciuc, președinte CRFSEȘ

Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

din Republica Moldova

HOTĂRÎRE

15 martie 2017                                                                                                                                                       m.Chişinău 

Cu privire la acţiunile FSEŞ ca rezultat al întreruperii
negocierilor cu Guvernul Republicii Moldova
întru soluţionarea revendicărilor FSEŞ

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei a înaintat Guvernului, în luna octombrie 2016, următoarele revendicări:

  1. 1.Egalarea salariului pentru categoria I de salarizare a RTU cu mărimea minimului de existenţă, începând cu 1 ianuarie 2017.
  2. 2.Majorarea salariului de funcţie al personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%, începând cu 1 ianuarie 2017.
  3. 3.Majorarea indemnizaţiilor unice acordate tinerilor specialişti din ramură, la plasarea în câmpul muncii, stabilindu-le în mărime de 50 mii lei (studii medii speciale) şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).
  4. 4.Reducerea, începând cu 01.01.2017, a normei didactice pentru tinerii specialişti, în primii 3 ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie.
  5. 5.Recalcularea anuală, necondiţionată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii.
  6. 6.Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

În rezultatul acţiunilor de protest din 17 ianuarie 2017, în scopul negocierii şi identificării căilor de soluţionare a revendicărilor FSEŞ, Guvernul RM a invitat reprezentanţii FSEŞ la dialog. A fost creată Comisia de negocieri, formată din reprezentanţii FSEŞ şi ai Guvernului. În rezultatul demarării negocierilor, FSEŞ a decis suspendarea acţiunilor de protest pe parcursul acestora, pentru o perioadă de două luni.

Informaței referitir la negocierile CGFSEȘ

În rezultatul acţiunilor de protest din 17 ianuarie 2017, organizate de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei la cerinţa membrilor de sindicat şi pentru a negocia revendicările FSEŞ, Guvernul a propus crearea unei Comisii de negocieri, formată din reprezentanţii FSEŞ şi ai Guvernului. FSEŞ a decis suspendarea acţiunilor de protest pe parcursul negocierilor, pentru o perioadă de 2 luni.

Astfel, în perioada 17 ianuarie - 10 martie 2017, inclusiv, au avut loc 4 şedinţe ale Comisiei de negocieri. În urma discuţiilor purtate, au fost agreate unele soluţii propuse de Guvern. Totodată, la solicitarea părţii guvernamentale, FSEŞ a acceptat termenul de o lună, în scopul identificării surselor pentru majorarea salariilor angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice.

Astăzi, la 10 martie 2017, partea guvernamentală a venit cu următoarea propunere – majorarea salariului pentru categoriile 1-6 ale Reţelei tarifare unice cu 10%. Această propunere a stârnit nemulţumire şi revoltă din partea reprezentanţilor FSEŞ.

Ţinând cont de faptul că argumentele reprezentanţilor FSEŞ nu au fost auzite de partea guvernamentală, în semn de dezacord, reprezentanţii FSEŞ au întrerupt negocierile şi au părăsit şedinţa.

Comisia din partea Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei a propus convocarea şedinţei în plen a Consiliului General al FSEŞ pe data de 15 martie, curent (Casa Sindicatelor, sala et.1, ora 10.00), cu invitarea dlui Pavel Flilip, prim-ministru, dnei Corina Fusu, ministru al educaţiei, şi a membrilor Comisiei de negocieri. Şedinţa în plen va lua decizia cu privire la acţiunile ulterioare ale FSEŞ.

   
Copyright © 2020 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.