Dinamica socială  a ultimelor decenii aduce în fața lumii contemporane o serie de provocări față  de care domeniul educației nu poate rămâne indiferent. Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii noștri pentru reușita personală si socială nu pot fi formate în intregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice. Noua educație are obligația de a apropia procesul educațional de viață cotidiană a elevilor și de nevoile comunității în care aceștia trăiesc, de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care le vor juca elevii de azi în societatea viitoare, de la acela de ființă  autonoma, de membru al familiei și al unei colectivități, de cetățean și producător, până la acela de subiect și obiect al multiplelor și diverselor experiențe de viață succesive, care îl vor ajuta să se cunoască pe sine și să abordeze o concepție democratică, manifestându-se ca ființă  liberă, creatoare. Problema care se pune este aceea a depășirii frontierelor rigide, a deplasării accentului spre conștientizare, cooperare, gândire critică și creativă, spre adaptabilitate și interpretarea lumii mereu în schimbare. Oare poate învățământul tradițional să răspundă unor asemenea deziderate? Rezolvarea problemei nu rezidă numai în schimbări de curriculum, ci mai ales în schimbări referitoare la implementarea lui. Cheia succesului se află la practicieni – educatoare, învățători, profesori și constă în proiectarea, organizarea și realizarea unui demers didactic în, între și dincolo de orice disciplină - abordare transdiciplinară a învățării.

                                                      Revista Didactica Nr. 2, nov.2008

 

Abordarea transdiciplinară a învățării, stipulată și în Curricula  2019, este azi tot mai actuală și, totodată,  are menirea de a răspunde celor  patru imperative ale societății viitorului: să cunoști, să faci, să trăiești alături de ceilalti, să exiști. 

Pentru ca  pedagogii din raion să organizeze activități care să răspundă celor patru imperative importante  și să  dețină  cheia succesului, au fost întruniți,  în data de 26 noiembrie 2021, într-un seminar  raional cu genericul  ,,Proiecții curriculare mono-/inter-/transdisciplinare la limba și literatura română în gimnaziu și liceu”.

Profesorii de română au avut plăcerea să fie formați și ghidați de formatorul național, doctor habilitat, conferențiar universitar,  Dn. Adrian Ghicov,  care, și de această dată,  a  cucerit sufletele ascultătorilor printr-un discurs elevat, o bogată experiență  de activitate la subiect, diseminată   cu dăruire colegilor și reguli scrise și nescrise de organizare eficientă și conformă a activităților transdisciplinare. Galerie foto.

Specialiștii de română, dornici de comunicare, au apreciat munca și efortul formatorului, au menționat utilitatea seminarului și au solicitat ca asemenea întâlniri să fie organizate  pe  diverse subiecte  actuale.

                                                                                       A.Saviuc, șef DMCFPC

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI