Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
October 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

http://edu.gov.md

PARLAMENTUL

guvern

ctice.md

 logocons

   
La data de 09.06.2017, în raionul Fălești, s-a aflat în vizită, la un atelier de lucru dna Vranceanu Maria, consultantul Ministerului Educației .
Vizită de lucru s-a desfășurat în două instituții de educație timpurie (Musteața și grădinița 10 or.Fălești).
Au participat cadre didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie din raion.

Atelierul de discuții s- a axat pe următoarele probleme:

-         Instrumentul de monitorizare a pregătirii copilului pentru școală – (reușite, probleme în aplicare (ce țin de indicatori/scale de apreciere/altele), propuneri de îmbunătățire.

-         Fișa (individuală/de grup de dezvoltare a copilului – modalități de completare, metode/instrumente de studiere a copilului.

-         Model de raport privind dezvoltarea copilului în baza rezultatelor.

-         Planificarea procesului educațional în baza rezultatelor individuale şi de grup.

Prezentarea proiectului Metodologiei de monitorizare&evaluare a dezvoltării copilului cu vârsta 1,5-7 ani în baza Standardelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului.
Au urmat discuții și dezbateri libere. Galerie foto.

Conform planului de activitate al DGE Fălești, în perioada 16.05.17-18.05.17, s-a desfășurat un schimb de experiență, între 3 IET, monitorizat de dna Adela Țuțuianu specialist principal DMCFPC, cu tema:,, Învățarea prin colaborare”.

Activitățile au fost desfășurate în grupele mari (5-6 ani):

  • IET ,,Izvoraș,Musteața ,,În lumea fluturilor’’, educator Antoci Natalia.
  • IET nr.12 ,,Andrieș’’, Fălești ,,Lumea miraculoasă a insectelor’’, educator Ala Rahimzeanov.
  • IET ,,Luceafărul” , Pîrlița, ,,Fapta lui Cireșel’’,educator Magdei Natalia.

   Ca obiectiv prioritar a fost îmbunătățirea procesului educațional prin schimb de experiență pentru o formare continuă.

Impactul acestor întâlniri este:
Conștientizarea formării și dezvoltării profesionale.
Formarea unei autoaprecieri obiective, capacității de evaluare a colegilor.
CD vor realiza cu succes indicatorii Domeniilor din Standardele Profesionale Naționale : Planificarea, organiza și evaluarea învățării.Galerie foto.

     La data de 16 mai 2017, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv-practic cu cadrele didactice debutante în incinta Liceului Teoretic „G. Vrabie”, Călineşti cu tema: ” Diseminarea practicilor inovaţionale: evaluarea şi autoevaluarea activităţilor didactice

  În cadrul acestui seminar tinerii specialişti :

-au asistat la ore demonstrative;
-au realizat analiza orelor în baza fişelor de evaluare;
-au completat chestionare privind activitatea didactică realizată.

Responsabil: Lilia Harţanu, specialist principal, DMCFPC, DGE;

La seminar au fost prezenţi 11 tineri specialişti. Galerie foto.

În conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii 2016-2017, la data de 11 mai 2017, în grădinița de copii s.Izvoare s-a desfăşurat atelierul de lucru cu tema: ,,Cu părinții de partea noastra nimic nu poate da greş”. La atelierul de lucru au participat cadrele didactice din instituție și părinți. Subiectele discutate în cadrul atelierului au fost: Organizarea rațională a regimului zilei copilului, dezvoltarea deprinderilor de rutină - baza dezvoltării copilului sănătos.

Cadrele didactice și părinții s-au implicat activ în cadrul atelierului au adresat întrebări și au împărtășit exemple din propriile experiențe.Galerie foto.

     La data de 25 aprilie 2017, în grădinița nr.10 or.Fălești, s-a desfășurat o masa rotundă cu tema: „Promovarea bunelor practici în activitate”.

    Cadrele didactice din instituție s-au implicat activ, promovând bunele practici și experiențele ce țin de rutina zilei în IET, și-au împărtășit experiența despre organizarea și desfășurarea activităților experențiale.

   Această activitate a avut un impact pozitiv prin sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare profesională, implementarea politicilor de formare a cadrelor didactice pe tot parcursul vieţii.

  Masa rotundă a fost moderată de către Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC, DGE. Galerie foto.

Conform planului de activitate a DGE Fălești și a planului de atestare pentru conferirea și confirmarea gradelor didactice, la data de 10.02.2017, în Instituția de educație timpurie ”Albinuța” din s. Hîncești s-au desfășurat activități demonstrative cu următoarele tematici:

Ce știi despre mine?” – grupa mică, educator Samson Silvia

”Curioșii văzduhului” – grupa pregătitoare, educator Zavat Svetlana.

În cadrul mesei rotunde organizată după desfășurarea activităților, moderată de către Adela Țuțuianu, specialist principal DGE și Pădurari Nicoleta, managerul instituției, cadrele didactice au primit recomandări referitor la aplicarea strategiilor didactice pentru susținerea dezvoltării emoționale și sociale ale copiilor etc.Galerie foto.

  La da888999saviucta de 25.01 2017, în incinta L.T,, A.Puşkin”, s-a desfăşurat sedinţa de lucru cu cadrele didactice din raion, implicate în elaborarea testelor de examen pentru copiii cu CES, sesiunea de examen 2017. La sedinţă s-au prezentat marea majoritate a profesorilor, care au lucrat în ateliere, fiind ghidaţi de specialiştii DGE Făleşti, A.Saviuc, L.Nanii, M.Gonţa, O.Osoianu şi E.Jitari. În cadrul activităţii s-a lucrat în echipe, pe disciplini. Cadrele didactice s-au implicat în activitate, au elaborat baze de itemi specifici PEI-urilor individuale, conform curriculei modificate. S-a făcut schimb de bune practici, profesorii au primit tema de casă. În urma evaluării activităţii cadrele didactice au venit cu cuvinte de mulţumire în adresa specialiştilor DGE Făleşti pentru organizarea acestei şedinţe.

                                                                            DMCFPC

    În perioada vacanței de iarnă, la data de 4 ianuarie, în gimnaziul  ,,Diomid Gherman”, s.Risipeni s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice cu tematica ,,Evaluarea pentru învățare - aspect fundamental în învățământul modern - evaluarea criterială în bază de descriptori”.

     Moderatorii-învățători la clasele I și II, Boboc E., Pepenji E., Stibelschi L., au avut sa scop să informeze tot colectivul profesoral, dar și să demonstreze cum se aplică  în practică evaluarea criterială; cum se utilizează diferite instrumente de evaluare și cum se monitorizează progresul școlar al elevului. S-au încadrat  în secvențe de master-class la diferite disciplini, colaborând în parteneriat cu interes și creativitate învățători de la ciclul primar cu profesori de la ciclul gimnazial. De menționat este interesul sporit al unor profesori  de  a împrumuta și aplica teoria nouă la disicplina pe care o predau.

       În rezultat, s-a concluzionat valoarea evaluării criteriale ca fiind una pentru învățare, care ar asigura un învățământ de caliate diferențiat și individualizat.Galerie Foto.

Seminarul teoretico – practic al cadrelor didactice de limba și literatura rusă , desfășurat la mijlocul lunii decembrie în incinta LT ,,A. Pușkin,, Fălești , a avut menirea să formeze profesorii în planul utilizării metodelor și tehnicilor eficiente de dezvoltare a competenței de comunicare și argumentare a elevilor în limba rusă. Astfel s-au studiat tehnicile jocului de afaceri și a dezbaterilor, care au fost prezentate de moderatorii Natalia Gherman, profesor de limba rusă , gimnaziul Chetriș și Angela Poddueva , profesor de limba rusă, LT ,,A. Pușkin,, Fălești. Tototdată s-a lucrat asupra producerii grilelor de evaluare a unei prezentări de carte, a alocuțiunii, a discursului, a unei argumentări, a expunerii orale  cu suport vizual, materiale care vin în ajutorul elevilor și profesorilor.

Participanții la seminar au fost inițiați și la subiectul ,, Platforme educaționale Web - 2.0,, utilizate în   lecția modernă.  

           Comisiile metodice la aria ,, Limbă și comunicare,, din școli au primit ca temă de casă pregătirea unui filmuleț realizat în baza unei platforme   Web -2.0, despre aplicarea celor învățate la seminar în cadrul lecțiilor până la finele anului școlar, cu prezentarea ulterioară a acestuia în cadrul seminarului din aprilie. Galerie Foto.   Aliona Saviuc , șef DMCFPC                                                                               

 

La data de 18 noiembrie 2016 în incinta Liceului Teoretic„Mihai Eminescu” , orașul Fălești, s-a desfășurat o Masă Rotundă cu cadrele didactice din instituție la care a fost discutată tema: „Profilul comunitar din perspectiva domeniilor de bunăstare a copilului”. Scopul organizării și desfășurării mesei rotunde a fost: „Identificarea nivelului general al bunăstării copilului, respectiv, aspecte și factori specifici care trebuie să fie asigurate copilului de instituțiile de învățământ în colaborare cu structurile sociale, medicale, juridice. Galerie foto.

Ne-au onorat cu prezența oaspeții:

*D-na Nanii Liliana-Șef Servicii Asistență psihopedagogică
*D-na Olaru Lucia - Director Casa Speranței
*D-na Osoianu Eugenia-Șef Centrul Prietenos Tinerilor.
*D-na Navroțchi Lilia- Președintele Comitetului Părintesc al Liceului
*D-nul Ischimjî Sergiu -Polițist de sector.

   În conformitate cu necesitățile de formare a cadrelor didactice, joi, data de 03.11.2016, în incinta IP Gimnaziul ,,Diomid Gehrman”, s.Risipeni a avut loc traing-ul ,,Lucrul cu elevii dotați și elevii cu cerințe educaționale speciale în cadrul predării-învățării-evaluării”.

   Moderatorii   prof.Sandu Lucia,   prof. Lupușor Nina, prof. Sumovschi Sergheiau reușit să ghideze cadrele didactice atât prin aspectul teoretic al temei, cât și prin aspectul practic, realizând un bun schimb de experiență didactică. Fiecare cadru didactic și cadru managerial   au fost solicitați să se expună pe marginea aspectelor tratate. Dezbaterile au rezultat cu soluții efective de lucru cu elevii în cadrul orelor și în afara lor.

  Debrifarea seminarului a scos în evidență nivelul calitativ al pregătirii științifice și practice a moderatorilor pentru moderarea activității; pregătirea cu materiale didactice și tehnologice adecvate, cu strategii didactice moderne,etc.. Galerie Foto.

   
Copyright © 2017 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI